Kolejny film z cyklu „Nauka mówi”

Zachęcamy do oglądania kolejnego odcinka z cyklu filmów popularyzujących badania naukowe prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim “Nauka Mówi”. Najnowszy film porusza zagadnienia badawcze pn. Zaawansowane biokompozyty dla Gospodarki jutra.

 

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kompozytów nanokrzemionkowych, dzięki modyfikacji szkieletów okrzemek za pomocą różnych metali – np. rutenu czy srebra – aby nadać im zupełnie nowe, unikalne właściwości. Tak powstaną biokompozyty posiadające zdolności chłonne bądź też uwalniające określone substancje lecznicze. Biosynteza i charakterystyka właściwości nowych materiałów na bazie nanocząstek tlenku cynku i srebra oraz biokrzemionki domieszkowanej jonami metali przejściowych oraz metody pozwole na ich fizykochemiczną charakterystykę, a w konsekwencji wykorzystanie ich aplikacyjności w przemyśle wyrobów medycznych, kosmetycznych, chemii gospodarczej oraz w przemyśle spożywczym.

 

Nauka Mówi to cykl filmów popularyzujących badania i prace naukowe prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim stanowi element projektu Społeczna Inicjatywa Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego (SINUS).

 

Projekt Społeczna Inicjatywa Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

 

Źródło: Kolejny film z cyklu „Nauka mówi” – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)