Kolejny film z cyklu „Nauka mówi”

Zachęcamy do oglądania kolejnego odcinka z cyklu filmów popularyzujących badania naukowe prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim “Nauka Mówi”. Najnowszy film porusza zagadnienia badawcze pn.”Regionalny system informatyczny zarządzania kryzysowego”.

 

Projekt zakłada wykonanie i wdrożenie zintegrowanego narzędzia informatycznego (software i hardware) wspomagającego zarządzanie kryzysowe, pn.: Regionalny system informatyczny zarządzania kryzysowego. Ramy przedmiotowe i cele projektu odnoszą się do zapobiegania, przygotowania oraz reagowania na zagrożenia i ich skutki (usuwania ich i odbudowy) determinowane zmianami klimatycznymi na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2023 – 2027. Jego głównym celem jest stworzenie scenariuszy zagrożeń oraz rozwiązań chroniących ludzkość. Powstający system informatyczny przewiduje przeprowadzenie szeregu badań dotyczących zapobiegania zagrożeniom, a także reakcji na sytuacje problemowe. W celu wypracowania najlepszych rozwiązań, wykonawcy projektu, współpracując z jednostkami samorządowymi oraz służbami publicznymi, przeprowadzają symulację zagrożeń oraz reakcji ludności cywilnej na terenie miasta Szczecin.

 

Nauka Mówi to cykl filmów popularyzujących badania i prace naukowe prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim stanowi element projektu Społeczna Inicjatywa Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego (SINUS).
Projekt Społeczna Inicjatywa Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

 

 

Źródło: Kolejny film z cyklu „Nauka mówi” – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)