IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Grafika zawiera logotyp Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czarny napis na białym tle oraz czerwone logo

IP Scan - nabór na wykonawców usługi

Uprzejmie informujemy, że od 2 kwartału br. planowane jest uruchomienie w Polsce usługi IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Usługa oferowana będzie polskim przedsiębiorcom w ramach programu SME Fund, finansowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Projekt będzie realizowany przy współpracy z Urzędem Patentowym RP. Firmy, które skorzystają z usługi IP Scan, będą mogły uzyskać zwrot kosztów usługi z EUIPO w wysokości 90%.

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do uruchomienia usługi w Polsce. Usługa IP Scan będzie mogła być świadczona przez wykonawców, którzy:

  1. posiadają doświadczenie zawodowe związane z ochroną własności intelektualnej,
  2. posiadają doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  3. odbędą szkolenie dla wykonawców z zakresu wykonywania usługi IP Scan (najbliższe – już 28 lutego br., informacje poniżej).

Zapraszamy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane wpisaniem na listę wykonawców usługi, do zgłoszenia się na szkolenie, organizowane przez EUIPO 28 lutego br. Szkolenie to będzie prowadzone przez specjalistów z EUIPO w języku angielskim i realizowane będzie w formie on-line. Uwaga! Zgłoszenia do udziału w powyższym szkoleniu należy przesyłać do Urzędu Patentowego RP (na adres: ipscan@uprp.gov.pl) w terminie  do 13 lutego br. do godziny 11:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia, adres e-mail oraz numer telefonu. Urząd Patentowy RP dokona zbiorczego zgłoszenia wszystkich kandydatów z Polski do EUIPO.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje o projekcie IP Scan zostały opublikowane na stronie internetowej EUIPO.

Źródło: IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców | Urząd Patentowy RP (uprp.gov.pl)