Inauguracja projektu “Platforma startowa HugeTECH Revolution. Wsparcie dla startupów z Polski Wschodniej”

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

22 kwietnia 2024 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja otwierająca projekt Platforma startowa HugeTECH Revolution. Zakłada on stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów start-upów. Projekt otrzymał niemal 17 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Podczas konferencji zostały przedstawione programy i możliwości wsparcia dla start-upów, w tym zasady wsparcia i rozwoju start-upów w ramach Platformy startowej HugeTECH Revolution. W wydarzeniu wzięli udział prelegenci z różnych branż, którzy podzielili się swoim doświadczeniem, związanym z rozwojem start-upów.

Projekt Platforma startowa HugeTECH Revolution zakłada rozwój innowacyjnych pomysłów w rentowne produkty we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi. Do Platformy może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych, który: posiada nowy pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym, jest gotowy założyć działalność w Polsce Wschodniej w formie spółki kapitałowej oraz jest gotowy do pracy nad rozwojem pomysłu w ramach indywidualnego planu inkubacji.

Nabór pomysłów do Platformy startowej HugeTECH Revolution rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2026 r. Inkubowane będą pomysły biznesowe wpisujące się w ścieżkę horyzontalną, tj. projekty z dowolnego obszaru lub ścieżkę branżową – zdrowie tj. projekty, których celem jest opracowanie produktów i usług służących poprawie zdrowia i jakości życia.

W ramach projektu inkubacji Platforma zapewni start-upom wsparcie w postaci usług podstawowych, specjalistycznych oraz granty finansowe. Przebieg inkubacji podzielony został na etapy, w których zawierają się Kamienie milowe – sześć wskaźników, które każdy startup musi zrealizować, by osiągnąć cele postawione przed nim w procesie inkubacji.

ETAP 1: Pierwsze 3 miesiące inkubacji

  • Ocena wykonalności rozwiązania w czasie i budżecie,
  • Ocena zespołu i umiejętności zarządczych,
  • Analiza rynku i konkurencyjności,

ETAP 2: Od 4 do 6 miesiąca inkubacji

  • Weryfikacja i stworzenie MVP (Minimum Viable Product),
  • Pogłębiona weryfikacja rynkowa,
  • Opracowanie ścieżki inwestycyjnej/ Prezentacja biznesowa.

Więcej informacji znajduje się na stronie Platformy HugeTech Revolution.

Źródło: Inauguracja projektu “Platforma startowa HugeTECH Revolution. Wsparcie dla startupów z Polski Wschodniej” – PARP – Centrum Rozwoju MŚP