Inauguracja działalności funduszu Warsaw University of Technology Investment Factory

Inwestowanie w spółki z sektora deep-tech tworzone przez zespoły wywodzące się z Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni – to główne cele funduszu venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory (WUT IF). W inauguracji działalności funduszu wzięła udział Podsekretarz Stanu w MNiSW Maria Mrówczyńska.

Fundusz Warsaw University of Technology Investment Factory (WUT IF) to pierwszy w Polsce fundusz venture capital założony przez uczelnię publiczną – Politechnikę Warszawską, przy współudziale doświadczonego zespołu ekspertów. Przedsięwzięcie wyróżnia dostęp do ponad 200 ekspertów technologicznych, światowej klasy zespołów badawczych oraz unikalnego sprzętu laboratoryjnego.

– Ten eksperyment, bo trzeba przyznać, że to jest eksperyment naukowy i biznesowy, na pewno będzie sukcesem – mówiła wiceminister Maria Mrówczyńska podczas uroczystości. Jak podkreślała, przedsięwzięcie może być szansą na wzmocnienie współpracy nauki i biznesu i pozwoli uczelniom i pracownikom naukowym na wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć do sektora gospodarki.

Inauguracja działalności WUT IF stwarza ogromne szanse na efektywną komercjalizację wyników badań naukowych. Jest także mocnym wsparciem przedsiębiorczości i innowacyjności.

– Cieszy mnie również, że zainteresowanie wykazują także rektorzy innych uczelni technicznych – dodała Podsekretarz Stanu w MNiSW, wyrażając nadzieję, że inicjatywa Politechniki Warszawskiej będzie inspiracją innych uczelni.

Źródło: Inauguracja działalności funduszu Warsaw University of Technology Investment Factory – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)