#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm  w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii.

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online poświęconych wybranym rozwiązaniom z Polskiego Ładu, a także tarczy antykryzysowej i finansowej. Począwszy od 15 września przez kolejne tygodnie eksperci z kluczowych instytucji w krajowym systemie gospodarczym będą dzielić się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

– Dzięki  staraniom przedsiębiorców, pracowników oraz mądrej i szybkiej  pomocy państwa o bezprecedensowej skali,  polska gospodarka  poradziła sobie z pandemią nadzwyczaj dobrze. Pandemia jest jednak cezurą, która wyznacza trwałą zmianę naszego sposobu funkcjonowania. Nowe czasy potrzebują  nowego spojrzenia na gospodarkę i reform społeczno-gospodarczych, które pozwolą jej na rozwój na nowych pułapach.  Naszą receptą na restart gospodarki po globalnym wstrząsie związanym z  pandemią jest Polski Ład. To nie tylko historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatków do wysokości 30 tys. zł, ale także kilkanaście korzystnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw. To rozszerzone opcje ryczałtu w PIT (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i w CIT (estoński CIT), nowe ulgi na innowacje (w tym ulga na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację), a także ulgi na  rozwój i ekspansję mówi Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

Wsparcie przede wszystkim

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali eksperci z 19 instytucji, m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, KUKE, Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

– PARP od początku pandemii wspiera MŚP zarówno specjalnymi programami pomocy finansowej, jak i wsparciem merytorycznym. Przykładem jest kolejny cykl wideokonferencji edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby dzięki spotkaniom online dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z różnych instytucji i branż, którzy opowiedzą o tych rozwiązaniach osłonowych, które rząd przygotował dla przedsiębiorców – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkretne rozwiązania

W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie w okresie od września do grudnia br. zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

– Ostatni rok sprawił, że doceniliśmy innowacyjność, elastyczność i cyfryzację różnych procesów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i samorządach. Dzięki przewidzianemu spotkaniu w ramach wideokonferencji możemy sprawdzić, co w tym czasie zadziałało i gdzie jesteśmy. Jakie szanse zostały wykorzystane, a jakie wciąż nie? Jaka czeka nas przyszłość pod kątem innowacji, trendów, ale też np. cyber-bezpieczeństwa – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwsze spotkanie 15 września

Pierwsze spotkania w ramach cyklu #idearozwojubiznesu przewidziane są na drugą połowę września. W ramach rozpoczynającego cykl spotkania „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo” przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak cyfryzacja wpływa na odporność firm podczas kryzysu i dlaczego warto inwestować w cyfryzację swoich przedsiębiorstw. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowym działaniem „Bony na cyfryzację”, które realizuje PARP w ramach Funduszy Europejskich.

Już 16 września uczestnicy spotkania pt. „Polski Ład – korzyści dla przedsiębiorców” będą mieli okazję poznać rozwiązania podatkowe proponowane przez rząd. Eksperci ministerstw przybliżą m.in. zasady funkcjonowania tzw. estońskiego CIT-u oraz ulg na innowacje.

Konferencje aż do grudnia

Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będą transmitowane „na żywo” na stronie internetowej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.


Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.