Fundusze Europejskie na przełomowe technologie z zakresu mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – IPCEI „Mikroelektronika/ Technologie komunikacyjne”. To szansa dla polskich przedsiębiorców na realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.

Projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Mechanizm ten wspiera realizację polityki gospodarczej oraz polityki konkurencji Unii Europejskiej w celu wzmocnienia potencjału europejskiego przemysłu na tle globalnej konkurencji.

Realizacja projektów IPCEI pozwala polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Docelowo, projekty mają pobudzić również eksport produktów wysokich technologii.

– Mechanizm IPCEI daje przedsiębiorcom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu. Wsparcie otrzymują firmy posiadające strategiczne i długookresowe plany, realizujące projekty kluczowe z perspektywy Komisji Europejskiej, o dużym znaczeniu gospodarczym i wysokim potencjale innowacyjności. W przypadku konkursu który właśnie ogłosiliśmy stawiamy na obszar mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór jest adresowany do przedsiębiorców i umożliwia im pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny IPCEI Microelectronics/Communication Technologies  i co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Powinny przewidywać te same zadania, zasoby i ten sam cel, co projekt IPCEI, który otrzymał pozytywną decyzję KE dopuszczającą udzielenie pomocy, a także obejmować działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie IPCEI rozpocznie się 5 września br. i potrwa do 17 października br. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 458 milionów złotych. Każdy z projektów musi obejmować dwa etapy: działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych, zakładów demonstracyjnych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazy testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, ani działalności handlowej. Zgodnie z założeniami mechanizmu IPCEI, projekty powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie przewidziana jest na 60 dni od zakończenia naboru. Realizacja wybranych w konkursie projektów musi zakończyć się do końca 2029 roku.


Konkurs IPCEI jest instrumentem realizującym Priorytet II – Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

Źródło: Fundusze Europejskie na przełomowe technologie z zakresu mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)