Fundusze Europejskie dla innowacyjnych MŚP. Rusza konkurs Seal of Excellence

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Seal of Excellence, realizowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedstawiciele sektora MŚP, którzy uzyskali od Komisji Europejskiej pieczęć doskonałości na zgłoszony projekt badawczo-rozwojowy, będą mogli zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie od 10 czerwca br. Budżet konkursu to 35 mln zł.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłosić w tym naborze projekty badawczo-rozwojowe, którym Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accellerator programu „Horyzont Europa”. Projekty muszą obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co  projekt z pieczęcią doskonałości bądź jego część dotyczącą przeprowadzenia prac B+R. Sam certyfikat powinien być wystawiony nie później niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w konkursie. Dodatkowo każdy projekt powinien wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

– Głównym celem programu EIC Accelerator jest wsparcie MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, posiadają przełomowe rozwiązanie przynajmniej na etapie prototypu i zamierzają je wdrożyć na rynek europejski i globalny. Tym projektom, które nie mogły przez ograniczenia budżetowe zostać sfinansowane z instrumentu, Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence i mogą one ubiegać się o bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym. Konkurs, który ogłosiło NCBR, jest więc drugą szansą na ich realizację – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zasady naboru

Pomoc publiczna zostanie przeznaczona na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt, to 2,5 mln euro. Jednocześnie całkowita wysokość dofinansowania dla projektu B+R nie może przekroczyć maksymalnej wielkości dofinansowania określonego dla tego projektu, zgodnie z przepisami EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”. Poziom dofinansowania dla jednego MŚP na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac. Każdy projekt może być realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Seal of Excellence potrwa od 10 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Ocena złożonych wniosków odbędzie się w ciągu 70 dni od zakończenia naboru.

Seal of Excellence jest instrumentem realizującym cel Priorytetu II – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

Źródło: Fundusze Europejskie dla innowacyjnych MŚP. Rusza konkurs Seal of Excellence – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)