Fundusz dla MŚP – dodatkowe bony na zgłoszenia wynalazków i nowych odmian roślin

Grafika zawiera logotyp Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czarny napis na białym tle oraz czerwone logo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 kwietnia 2023 roku w ramach programu SME Fund będzie można wnioskować również o dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz nowych odmian roślin. Jednocześnie przypominamy, że polskie MŚP mogą nadal wnioskować o dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Szczegółowe informacje na temat zasad i funkcjonowania programu znajdą Państwo na stronie internetowej EUIPO.

 

Źródło: Fundusz dla MŚP – dodatkowe bony na zgłoszenia wynalazków i nowych odmian roślin | Urząd Patentowy RP (uprp.gov.pl)