Festiwal Nauki i Biznesu “Patent na zysk”

Grafika zawiera logotyp Politechniki Śląskiej, biały napis na niebieskim tle

Integracja nauki z biznesem, upowszechnianie osiągnięć naukowych, idei komercjalizacji wyników badań i ochrony patentowej, nagrody dla Liderów Innowacyjności Politechniki Śląskiej – w kalendarz wydarzeń Uczelni wpisał się Festiwal Nauki i Biznesu, organizowany przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, który odbył się po raz pierwszy w dniach 26-27 kwietnia.

Logotyp przedstwia zdjęcie osób podaczas Festiwalu Nauki i Biznesu "Patent na zysk"

Integracja nauki z biznesem, upowszechnianie osiągnięć naukowych, idei komercjalizacji wyników badań i ochrony patentowej, nagrody dla Liderów Innowacyjności Politechniki Śląskiej – w kalendarz wydarzeń Uczelni wpisał się Festiwal Nauki i Biznesu, organizowany przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, który odbył się po raz pierwszy w dniach 26-27 kwietnia.

Celem festiwalu jest przede wszystkim integracja środowiska naukowego i biznesowego oraz upowszechnianie wiedzy na temat własności intelektualnej. Wybór daty nie był przypadkowy – 26 kwietnia to Światowy Dzień Własności Intelektualnej 

– Naszym zadaniem jest także edukacja na temat ochrony dóbr intelektualnych, uczymy poszanowania dla prawa własności intelektualnej i podczas festiwalu dyskutujemy na ten temat z perspektywy przedsiębiorców, naukowców, a także brokerów innowacji i rzeczników patentowych – powiedziała dr inż. Magdalena Letun-Łątka, dyr. Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, organizatora imprezy. – Integrujemy środowisko naukowe i biznesowe – dodała.  

Pierwszego dnia festiwalu, w siedzibie CITT, odbyła się konferencja, podczas której naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali na temat wdrożeń i komercjalizacji wyników badań naukowych, a rzecznicy patentowi przybliżyli najważniejsze kwestie dotyczące prawnych i rynkowych aspektów ochrony własności intelektualnej. Spotkanie było także okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki.  

– Namawiam do współpracy z Politechniką Śląską i innymi uczelniami, na przykład w ramach wsparcia w projektowaniu prototypów pewnych rozwiązań, czy weryfikowaniu opłacalności pomysłów, których rynek jest obecne pełen –przekonywał Dominik Gladys, współwłaściciel firmy Ergonome z Katowic. – Wiele firm, także moja, nie ma pracowników wszechstronnie wykształconych w każdej dziedzinie, dlatego współpraca z nauką to podstawa.  

Celem festiwalu jest także upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz idei komercjalizacji wyników badań, a także ochrony patentowej najlepszych rozwiązań sektora nowych technologii i innych gałęzi przemysłu w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Komercjalizacja to szeroko pojęty zysk, nie tylko finansowy.  

– To także szeroko pojęta promocja całej uczelni, wielu twórców podkreśla, że ich rozwiązania, chronione na rzecz Politechniki Śląskiej są dostrzegalne w odległych zakątkach świata – podkreśliła Magdalena Filipek-Marzec, rzecznik patentowy CIIT – ochrona własności intelektualnej i liczba uzyskanych patentów przekłada się także na ewaluację działalności naukowej uczelni, ma znaczenie przy składaniu wniosków o finansowanie projektów, ale oczywiście dążymy do tego, by efektem końcowym był wynik finansowy. – dodała.  

Podczas festiwalu “Patent na zysk” ogłoszono oficjalne wyniki konkursu „Lider Innowacyjności Politechniki Śląskiej”, skierowanego do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Uczelni. Konkurs miał na celu wsparcie twórców dóbr intelektualnych, których osiągnięcia wyróżniają się na tle Uczelni, charakteryzują się odpowiednim poziomem gotowości technologicznej oraz potencjałem wdrożeniowym.  

Kategoria Pracownicy Naukowi: 

I miejsce: 

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok 

Wydział Chemiczny 

„Zrównoważona produkcja ε-kaprolaktonu – technologia KAPROPOL od pomysłu do przemysłu” 

II miejsce: 

dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. PŚ 

dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ 

dr inż. Daniel Adamecki 

dr hab. inż. Zbigniew Opilski, prof. PŚ 

dr hab. inż. Kamil Barczak, prof. PŚ 

mgr inż. Grzegorz Głuszek 

dr inż. Wojciech Grzegorzek 

inż. Daniel Wagstyl 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Wydział Elektryczny 

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 

„Optomechaniczny przetwornik do pomiaru stopnia wydłużenia kompensatora na gazociągach przesyłowych” 

III miejsce: 

prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel 

dr inż. Rafał Jędrysiak 

dr inż. Anna Kolanowska 

mgr inż. Anna Blacha 

mgr inż. Szymon Ruczka 

Wydział Chemiczny 

„Koszulka EKG z nanotekstroniczną powłoką z nanorurek węglowych do długotrwałej elektrokardiografii typu Holter”  

ex aequo 

III miejsce: 

dr inż. Michał Sawicki 

dr inż. Michał Maćkowski 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

„Wkład balistyczny generatora pneumatycznego” 

Kategoria Doktoranci Politechniki Śląskiej 

I miejsce: 

mgr inż. Nikolina Poranek 

prof. dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń 

dr inż. Waldemar Ścierski 

mgr inż. Marcin Marczak 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Wydział Budownictwa 

Wspólna Szkoła Doktorska 

„Sposób wytwarzania materiału budowlanego z wykorzystaniem odpadowego miału gumowego i materiał budowlany wytworzony tym sposobem” 

Kategoria Studenci Politechniki Śląskiej 

I miejsce: 

Nikodem Nokielski 

Szymon Rychter 

dr inż. Magdalena Letun-Łątka 

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej 

Wydział Mechaniczny Technologiczny 

„Podajnik do leków” 

Drugi dzień festiwalu odbył się w ogrodzie Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej. Była to okazja do mniej formalnego spotkania, nawiązania relacjia także promocji osiągnięć naukowo – badawczych pracowników Politechniki Śląskiej. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, pokazów naukowych, wykładów naukowych i dobrej zabawy.  

Autor: Anna Świderska

Źródło: Politechnika Śląska | Festiwal Nauki i Biznesu “Patent na zysk” (polsl.pl)