Elektrownia atomowa. Ta polska uczelnia zapewni fachowców

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), czyli spółka-inwestor pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, podpisała porozumienie z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH). Głównym celem jest kooperacja przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii stosowanych w branży jądrowej.

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA, WYSTAWA I POKAZY TECHNOLOGII

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

13-15 CZERWCA 2023 r. TOMASZOWICE

Zarejestruj się już dziś!

  • Budowę elektrowni atomowej popiera zdecydowana większość Polaków
  • Każda siłownia jądrowa to nawet do 4 tys. stabilnych miejsc pracy
  • Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce zostanie zbudowano w gminie Choczewo

Inwestycja polegająca na budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest już na etapie uzyskiwania zgód administracyjnych, w tym trwa procedura środowiskowa w zakresie krajowym i transgranicznym. Do tego wybrano już wykonawcę (amerykańska firma Westinghouse Electric Company) i wkrótce rozpoczną się prace projektowe. To sprawia, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na specjalistów z branży jądrowej będzie w Polsce rosnąć.

Elektrownia atomowa. Mnóstwo stabilnych miejsc pracy

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, przypomniała, że każdy blok jądrowy zapewni nawet do 4 tys. stabilnych miejsc pracy dla ekspertów różnego szczebla, nie tylko bezpośrednio na terenie danej elektrowni atomowej, ale także w sektorach związanych z potrzebami jej funkcjonowania (m.in. branża chemiczna, metalurgia i obróbka metali, elektryka i automatyka czy logistyka).

Projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to nie tylko technologie czy wykonawstwo. To również szansa na perspektywiczny rozwój naszego potencjału kadrowego, którą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Ze względu na szeroką skalę polskich inwestycji w energetykę, w tym jądrową, ich realizacja na poszczególnych etapach (tj. budowy i późniejszej eksploatacji obiektów) wymaga skoordynowanego działania i zaangażowania wielu instytucji oraz podmiotów – powiedziała Anna Moskwa, dodając, że zapotrzebowanie na wiedzę branżową oraz specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i techniczne z każdym dniem będzie więc rosło – wyjaśniła.

W ramach współpracy z AGH pracownicy PEJ będą prowadzić wybrane zajęcia i udzielać rekomendacji odnośnie treści nauczania. Przewidziano również m.in. płatne staże. Kształcenie w tym obszarze prowadzimy w AGH już od wielu lat. Teraz jednak będziemy je intensyfikować przy istotnym wsparciu ekspertów z tej branży. Współpraca z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi daje szansę przede wszystkim naszym studentom, którzy już na etapie studiów będą wdrażani przez specjalistów w proces uruchamiania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie.

Wcześniej tego typu porozumienie podpisano z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim.

Elektrownia atomowa. Pierwsza, druga… Ile jeszcze w Polsce?

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce zostanie zbudowana w gminie Choczewo (woj. pomorskie). Siłownia o mocy do 3750 MW powstanie w amerykańskiej technologii AP 1000. Zakłada się, że zezwolenie na roboty budowlane będzie wydane w 2025 r., a budowa zacznie się w kolejnym roku.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ plan jest taki, że do 2040 r. w Polsce zbudowane mają zostać bloki atomowe o łącznej mocy 6–9 GW. W przypadku drugiej polskiej elektrowni jądrowej pod uwagę brane są trzy lokalizacje: Bełchatów (woj. łódzkie), Kozienice (woj. mazowieckie) oraz Połaniec (woj. świętokrzyskie).

Do tego pod koniec października 2022 r. podpisano list intencyjny ws. wspólnego opracowania planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie (woj. wielkopolskie) w oparciu o technologię APR1400. Stronami są spółki PGE (z większościowym udziałem Skarbu Państwa), ZE PAK (prywatna) oraz koreańska KHNP (trzeci największy operator elektrowni jądrowych na świecie).

O tego typu inwestycjach informowały także takie państwowe koncerny, jak KGHM czy Orlen.

Elektrownia atomowa – za i przeciw

Pod koniec 2022 r. opublikowano wyniki badania kończącego kampanię „Poznaj Atomickich”. Jak się okazało,. niemal 9 na 10 respondentów (88,1%) poparło budowę elektrowni atomowych w Polsce, a 60,3% z pytanych był za tym zdecydowanie.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/65962,elektrownia-atomowa-ta-polska-uczelnia-zapewni-fachowcow,elektrownia-atomowa-za-i-przeciw © inzynieria.com