Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI

Logo Uniwersytetu SWPS

O konferencji

Dialog szkół i uczelni dla nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego

Sztuczna inteligencja jest jednym z trendów, który ma i będzie miał ogromny wpływ na zmiany społeczne i gospodarcze. Nowe technologie niosą ze sobą nie tylko możliwości rozwoju, poprawy wielu aspektów życia, lecz także niewłaściwie wykorzystywane mogę stanowić zagrożenie dla różnych jego obszarów, np. zdrowia psychicznego czy budowania obywatelskiego społeczeństwa.

Jakie szanse i zagrożenia niesie AI dla edukacji?

Jak te zmiany zastosować do zapewnienia ciągłości kształcenia pomiędzy szkołami a uczelniami, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, które dają nowe technologie do kształcenia świadomych uczestników życia publicznego? Tym zagadnieniom poświęcona jest konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI. Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia”.

Celem wydarzenia jest nawiązanie oraz pogłębienie dialogu szkół i uczelni, a także wskazanie rozwiązań i kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji na różnych jej etapach, aby zwiększyć synergię między edukacją szkolną a kształceniem na uczelniach w dobie rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji. Pragniemy zbudować most edukacyjny i pokazać dwie perspektywy: szkoły i uniwersytetu.

Podczas konferencji poruszymy następujące tematy:

  • Czy rewolucja technologiczna oznacza też rewolucję w edukacji? Jednym z istotnych zagadnień jest zmiana programów i sposobów nauczania. Posłuchamy opinii praktyków: przedstawicieli szkół i świata akademickiego. Postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne jest wprowadzenie nowych zagadnień do programu (począwszy od umiejętności promptowania po położenie nacisku na rozwijanie krytycznego myślenia, analizowania, wysnuwania wniosków)?
  • Kompetencje, umiejętności, wiedza to ważna triada w edukacji. Wydaje się jednak, że na nowo trzeba określić rolę szkoły i uczelni w kształtowaniu kompetencji i umiejętności oraz jako źródła zdobywania wiedzy. Kwestia ta dotyczy zarówno kształcenia uczniów, studentów, jak i przyszłych nauczycieli. Dlatego chcemy poruszyć temat kompetencji potrzebnych dziś nauczycielowi i wspólnie przeanalizować, jak współpraca szkół i uniwersytetów może wzmocnić umiejętności, wiedzę i rolę społeczną nauczyciela i jak wykorzystać do tego nowe technologie.
  • Psychoedukacja, czyli nie tylko zapobieganie kryzysom zdrowia psychicznego. Coraz częściej mówi się o potrzebie dostarczania młodym ludziom wiedzy i umiejętności budowania własnej odporności psychicznej, dbania o swój dobrostan, a także dawania dostępu do narzędzi, które pomogą im w budowaniu bezpiecznego środowiska w szkole. Czy w szkole potrzebny jest nowy przedmiot – psychoedukacja? Jak wspomagać nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach i w budowaniu dobrego, inkluzywnego klimatu w szkole? Jak nowe technologie mogą pomóc w budowaniu dobrostanu, a kiedy stają się zagrożeniem?
  • Edukacja świadomego obywatela: szkoła – uniwersytet – społeczeństwo. Kształcenie świadomych obywateli to wyzwanie dla szkół i uczelni w kontekście przygotowania nie tylko do wejścia na rynek pracy, lecz także kształtowania postaw. Jak szkoły, uczelnie i pracodawcy mogą ze sobą efektywnie współpracować, aby kształcenie odpowiadało na rzeczywiste wyzwania teraźniejszości i przyszłości, a jednocześnie zapewniało edukację świadomego obywatela, sprawczego i zaangażowanego w życie społeczne.
  • Strategie i rozwiązania. Wydarzenie będzie też okazją do podzielenia się dobrymi praktykami i pomysłami na strategie sprzyjające budowaniu dialogu między szkołami i uczelniami oraz ciągłości kształcenia w obliczu nowych wyzwań.
  • Warsztaty. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dotyczące poruszanych w czasie wydarzenia zagadnień.

Już wkrótce opublikujemy program wydarzenia i umożliwimy zapisy. Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu!

Zarejestruj się!

Zapisy rozpoczną się wkrótce.

Data konferencji: 19 kwietnia 2024

Godzina: 09.00–17.20

Lokalizacja: Uniwersytet SWPS, Chodakowska 19/31, Warszawa

Kontakt: Malwina Buszko, mbuszko@swps.edu.pl

 

Źródło: Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI – Uniwersytet SWPS