Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w transferze technologii

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle, po lewej stronie znajduje się logo Uniwersytetu Gdańskiego

Po raz pierwszy trzy Centra Transferu Technologii Uczelni FarU zorganizowały wspólnie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki,  XIII Ogólnopolską Konferencję Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Występowali prelegenci z różnych uczelni i instytucji z Polski, Luxemburga i Stanów Zjednoczonych.

Głównym zadaniem Centrum Transferu Technologii w uczelni jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które tu powstają. Do zadań pracowników CTT należy także poszukiwanie inwestorów oraz liczne spotkania z przedstawicielami biznesu w celu promocji oferty technologicznej.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów XIII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prezes Urzędu Patentowego RP oraz przedstawiciele władz trzech uczelni: Rektor GUMedu prof. dr hab. Marcin Gruchała, Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. Inż. Adriana Zaleska-Medynska.

Konferencję otworzył prof. Marcin Gruchała – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie prelegenci zaprezentowali tematy dotyczące transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej: odbyło się kilka prezentacji, m.in. na temat konsolidacji centrów transferu technologii (Katarzyna Waligóra-Borek) oraz raportu OECD Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i European Commission dotyczącego własności intelektualnej w Polsce (Prezes UPRP Ewa Demby-Siwek). Natomiast Prezes Association of Knowledge Transfer Professionals ASTP Christophe Haunold wskazał strategiczne wyzwania, przed którymi stoją centra transferu technologii.

W kolejnej części konferencji poruszono takie tematy, jak: przygotowanie zespołu naukowego do komercjalizacji (Marta ZgagaczUniversity of Colorado Boulder), „dobre praktyki” University of Colorado Boulder, programy wspierające procesy komercjalizacji w polskich organizacjach badawczych, programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, FENG (Marcelina FirkowskaFNP) oraz podsumowanie raportu z ewaluacji transferu wiedzy i technologii polskich jednostek badawczych za rok 2021 (Magdalena KnappUniwersytet Medyczny w Białymstoku i Dariusz Parzych, Politechnika Warszawska).

W kolejnym dniu Wiceprezes Zarządu Netrix Ventures Łukasz Gołąbek, przedstawił tematykę inwestowania w start-upy deep-tech. Z kolei Kierownik Projektu ESA BIC Poland Michał Chwieduk opowiedział o potencjale innowacji sektora kosmicznego.

Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych Jakub Jasiczak opowiedział o roli CTT i Spółek Celowych w zwiększaniu wpływu badań naukowych prowadzonych w uczelni.

Prof. dr hab. Sebastian Granica prof. dr hab. Jakub Piwowarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) na przykładzie MICROBIOTA MED podzielili się dylematami na styku nauki z biznesem, z punktu widzenia naukowców.

O doświadczeniach z akceleracji spin-offów ICT – od identyfikacji potencjału do licencji mówił Jacek Pluciński (University of Luxembourg).

O wsparciu sektora nauki w ramach FENG opowiedziała Naczelnik Wydziału Zarządzania Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Natalia Załużna (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a Magdalena Filipek-Marzec z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych podzieliła się doświadczeniami z zakresu naruszenia praw i monitorowania rynku: “Udzielenie patentu i co dalej?”.

Stan realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz założenia nowego programu wspierającego transfer technologii przedstawił Zastępca Dyrektora Departamentu i Rozwoju Piotr Krasiński (Ministerstwo Edukacji i Nauki).

O aspektach wdrożenia FOSS Compliance w praktyce – OSPO (Open Source Project Office) na uniwersytecie opowiedział Jacek Pluciński (University of Luxembourg).

Z kolei Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna & Founder Deep Tech Summit Sławomir Olejnik w wystąpieniu mówił o wspieraniu rozwój ekosystemu deep tech w Polsce.

Ostatniego dnia konferencji, prowadzonego przez Dyrektor CTT UG Katarzynę Gronowską przedstawiciele trzech CTT: Adam Bartnicki (CTT Wojskowa Akademia Techniczna), Tomasz Chyrek (CTT Uniwersytet Gdański) oraz Zbigniew Szamel (CTT Politechnika Łódzka) opowiedzieli o recepcie na udany związek nauki z biznesem oraz o zarządzaniu projektami badawczymi i wdrożeniami do przemysłu w Szwajcarii.

Konferencja, które odbyły się w dniach 19-21 kwietnia br. w Gdańsku Sobieszewie, została zorganizowana wspólnymi siłami CTT uczelni FarU: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło: Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w transferze technologii | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)