Compliance – X Seminarium Prawne dla Biznesu

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu w Białymstoku, czarny napis na białym tle, po lewej stronie herb Polski na czerwonym tle oraz logo Uniwersytetu w Białymstoku, biały orzeł w koronie na czerwonym tle, dookoła napis Universitas Bialostocensis 1997

Wyzwania w zakresie zarządzania zgodnością – Compliance – to temat kolejnego Seminarium Prawnego dla Biznesu, które we wtorek 18 kwietnia 2023 r. (godz. 12.00- 14.30 ) organizuje Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Centrum Popularyzacji Nauki UwB. Partnerami wydarzenia są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz Podlaski Klub Biznesu. Patronat Honorowy: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Od kilku lat zagadnienie compliance oraz zawód compliance officera stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Wraz z zapowiedzią przyjęcia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat roli compliance w przedsiębiorstwie.

Słowo compliance oznacza zgodność. W praktyce chodzi o zgodność z istniejącymi przepisami prawnymi, normami branżowymi oraz standardami etycznymi. Dobrze opracowany system compliance pozwala na określenie zasad, zgodnie z którymi funkcjonuje organizacja. Ponadto pozwala na zdefiniowanie obszarów ryzyka wystąpienia naruszeń, opracowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi i środków przeciwdziałania czy środków zaradczych. System compliance to też świadomość wyznaczenia granicy ryzyka, na jakie możemy sobie pozwolić w organizacji. Do najpopularniejszych zadań compliance zalicza się: zapobieganie i minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, zapobieganie stratom finansowym spowodowanym ewentualnymi karami w związku z działalnością niezgodną z prawem, zapobieganie utracie dobrej marki i reputacji spowodowanych brakiem przestrzegania norm prawnych, etycznych, branżowych, społecznych.

Podczas X Seminarium Prawnego dla Biznesu pt. „Wyzwania w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance)” mowa będzie o potrzebie opracowania i wdrożenia systemu compliance, kwestiach praktycznych (od czego zacząć?), o tworzeniu procedur wewnętrznych w zakresie zgodności i dobrych praktykach wdrażania, o procedurach due dilligence (zasady weryfikacji kontrahentów biznesowych przez system compliance), o sygnalistach w organizacji, o systemie compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji i praniu brudnych pieniędzy.

X Seminarium dla Biznesu odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia 2023 r.  w Uniwersyteckim Centrum Kultury (Kampus UwB) przy ul. Ciołkowskiego 1 N. Seminarium będzie także transmitowane.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch.

Seminaria Prawne dla Biznesu powstają w ramach projektu „Misja 3.0 – Uniwersytet Otwarty” współfinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Źrodło: Aktualności (uwb.edu.pl)