Biznesowy boom: jak edukacja i szkolenia kształtują przedsiębiorczość w Polsce?

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

W biznesie ważne jest nie tylko to, co wiemy w teorii, ale także umiejętność praktycznego działania i dostosowywania się do zmian. Edukacja i szkolenia są jak fundamenty, na których budujemy przedsiębiorczość w Polsce. Dają nam podstawy, by być gotowym na wyzwania dzisiejszej gospodarki.

Wczesna edukacja przedsiębiorcza

Odpowiednia edukacja już na etapie młodych lat może kształtować umiejętności przedsiębiorcze. Programy nauczania powinny skupić się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, lecz także na rozwijaniu praktycznych umiejętności, takich jak kreatywność, zarządzanie czasem i umiejętność podejmowania decyzji. Wspieranie uczniów w rozwijaniu tych kompetencji jest kluczowe dla ich przygotowania do życia zawodowego w środowisku biznesowym.

Rola sztucznej inteligencji (AI) w edukacji obecnie zyskuje na znaczeniu zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Według raportu PARP pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji”, znacząca większość uczniów (63%) oraz nauczycieli (72%) przyznaje, że narzędzia takie jak ChatGPT wprowadzają istotne zmiany w konwencjonalnym modelu edukacyjnym. Większość uczniów uważa, że technologie AI mogą wesprzeć ich rozwój jako uczniów i przyspieszyć proces uczenia się. Równocześnie, obie grupy są zgodne co do tego, że ChatGPT stanie się kluczowym narzędziem w osiąganiu sukcesów akademickich oraz zawodowych. Dodatkowo, badanie przeprowadzone przez Top Employers Institute prognozuje, że do roku 2026 około 100 milionów osób będzie współpracować z AI pracy. Jest to wskaźnik dynamicznej ewolucji rynku pracy, podkreślający potrzebę nauki oraz adaptacji umiejętności zarówno własnych, jak i pracowników do nowych technologicznych realiów.

Rozwijanie kompetencji zawodowych

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), polscy przedsiębiorcy, a także ich pracownicy, mają dostęp do szerokiego spektrum szkoleń, które są nieocenionym źródłem wypełniania braków w wiedzy i rozwijania umiejętności. Obejmują m.in. wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji, poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

FERS finansuje inicjatywy skupione na rozwoju kompetencji pracowników, szkoleniach branżowych oraz programach wspierających innowacyjność i adaptację do zmieniającego się rynku. Łączna wartość projektów przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS to blisko 1,4 mld złotych. Największa część środków – około 35% i kwota prawie 480 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Szyte na miarę szkolenia

„Usługi rozwojowe 4.0” to nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który ruszy w pierwszym kwartale 2024 roku, otwierając nowe możliwości dla sektora rozwojowego. Ta inwestycja jest przeznaczona dla firm szkoleniowo-doradczych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Program umożliwia firmom pozyskiwanie nowych umiejętności, tworzenie innowacyjnych usług rozwojowych oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań zdalnych.

O wsparcie polscy przedsiębiorcy będą mogli zwrócić się także w pierwszym kwartale 2024 r. do operatorów wybranych w ramach naboru FERS „Akademia HR”. Wyłonione projekty szkoleniowo-doradcze pozwolą na przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Chodzi o takie obszary jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

Na I kwartał 2024 r. przewidziane są również szkolenia i doradztwo dla pracowników w ramach konkursu FERS „GOZ – to się opłaca”. Będą one dotyczyć praktycznych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Świadomość rynku i trendów

W szybko zmieniającym się świecie biznesu, kluczowe znaczenie ma bieżąca świadomość trendów rynkowych oraz adaptacja do zmian. Inwestowanie w rozwój poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach stanowi kluczowy krok dla każdego, kto pragnie odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu.

Aby skorzystać z tej możliwości, warto odwiedzić platformę szkoleniową Akademia PARP – oferującą różnorodne, bezpłatne kursy online. Obejmują one tematy od zarządzania projektami po strategie marketingowe. Do tej pory PARP wydała niemalże 196 tys. certyfikatów ukończenia kursów. Wśród najpopularniejszych z nich znajdują się: „Media społecznościowe w biznesie” (40 936 zapisów), „Jak założyć własną firmę?” (35 465 zapisów), „Umiejętności interpersonalne” (33 103 zapisów). W 2023 ukazało się łącznie 10 nowych kursów e-learningowych:

Na 2024 PARP będzie miała propozycje kolejnych kursów: Prawo autorskie w biznesie, Tworzenie marki krok po kroku, Innowacja i kreatywność w biznesie, Rachunkowość, Spółka komandytowa, Zwalczanie korupcji w MSP.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również skorzystać z dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Platforma prowadzona przez PARP umożliwia wyszukanie interesującego szkolenia, doradztwa czy studiów podyplomowych. Dzięki oferowanym w BUR usługom rozwojowym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Więcej informacji na temat działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej, skierowanej do polskich przedsiębiorców, można znaleźć na stronie PARP.

Źródło: Biznesowy boom: jak edukacja i szkolenia kształtują przedsiębiorczość w Polsce? – PARP – Centrum Rozwoju MŚP