Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

ORLEN Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomią Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Równolegle, kolejne instytucje przyłączają się do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w tym obszarze. Wszystkie te inicjatywy, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozwolą w perspektywie kilku najbliższych lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o kształcenie kadr technicznych w tym obszarze.

Dlatego istnieje konieczność współpracy nauki i biznesu, dzięki której Polska wykształci nie tylko inżynierów, ale też wiodących na świecie naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

– Kontynuujemy naszą współpracę, której celem jest bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Chcemy już dziś kształcić kadry dla polskiej energetyki jądrowej na najwyższym możliwym poziomie. Chcemy kształcić inżynierów jądrowych, którzy za chwilę będą potrzebni na rynku pracy nie tylko ze względu na powstające elektrownie atomowe, ale również ze względu na rozwój biznesu w Polsce. Małe reaktory będą odgrywać wielką rolę w naszych przedsiębiorstwach – mówił Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Szef resortu zapowiedział też zwiększenie subwencji wszystkim tym uczelniom, które będą korzystać z Narodowego Centrum Badań Jądrowych jako laboratorium atomowego w procesie kształcenia studentów.

Głównym celem podpisanego  porozumienia o współpracy pomiędzy ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) a Siecią Badawczą Łukasiewicz jest podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej (ECKKEJ). Współpraca obejmuje zarówno uruchomienie samego Centrum, jego dalszy rozwój, a także zagwarantowanie wsparcia ze strony instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Polska gospodarka musi podążać za aktualnymi trendami. Motorem tych zmian była i jest Grupa ORLEN. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wspólnie z ORLEN Synthos Green Energy planujemy budowę floty małych modułowych reaktorów jądrowych. Badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę inwestycji w mały atom. Jednak aby skutecznie przeprowadzić ten proces już dziś musimy zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego. Tak zrodziła się inicjatywa budowy Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, które przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoli na dynamiczny rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce. To również kolejny ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podpisy na dokumencie złożyli:

 • dr Remigiusz Kopoczek – Wiceprezes Zarządu Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Dawid Jackiewicz – I Wiceprezes Zarządu ORLEN Synthos Green Energy

ECKKJE odpowiedzią na zapotrzebowanie na inżynierów jądrowych

Utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania fachowców w tej dziedzinie. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego.

ECKKEJ umożliwi przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc takiego, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę ORLEN w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy.

Dodatkowo Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną.

– Polska musi stworzyć cały system energetyki jądrowej, a elektrownia czy elektrociepłownia to tylko jeden z jego elementów. Aby system działał poprawnie, potrzebne są kadry i wspierające je środowisko naukowe i edukacyjne. Nie zadziała jeśli nie będzie otoczony środowiskiem edukacyjnym, naukowym i kompetentnymi kadrami.  Polska będzie musiała zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem zapewnienia infrastruktury towarzyszącej i finansowania, ale przede wszystkim wiedzy, niezbędnej do obsługi i funkcjonowania dużego i mniejszego atomu. To główne zadanie Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Energetyki Jądrowej. Jest to logiczna kontynuacja działań podejmowanych wspólnie z polskimi uczelniami technicznymi, zmierzających do budowy obszaru kształcenia w szeroko pojętej technologii energetyki jądrowej – powiedział Dawid Jackiewicz, Wiceprezes OSGE.

Grupa ORLEN do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach. Warto w tym miejscu dodać, że do obsługi jednego SMR-u  będzie potrzebnych ponad 100 inżynierów i pracowników średniego szczebla, co w perspektywie kilku najbliższych lat pokazuje skalę zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki.

Ośrodek ma zostać uruchomiony w 2027 r.

Program kształcenia na kierunku energetyka jądrowa

31 stycznia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek oraz rektorzy sześciu uczelni technicznych (Akademii Górniczo Hutniczej, Politechnik: Gdańskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Wrocławskiej i Warszawskiej) podpisali list intencyjny dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Głównym celem porozumienia było opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024.

Do grona ww. uczelni dołączają Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, które wspólnie będą pracować na rzecz doskonalenia przyszłych kadr sektora energetycznego. Każda z wymienionych uczelni już kształci lub za chwilę rozpocznie nabór na kierunki studiów związane z energetyką jądrową.

Podpisy na dokumencie podpisy złożyli:

 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek,
 • Dziekan Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie prof. Monika Motak,
 • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde,
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuta Zawadzka,
 • Rektor Politechniki Krakowskiej  prof. Andrzej Szarata,
 • Prorektor Politechniki Poznańskiej prof. Agnieszka Misztal,
 • Prorektor Politechniki Śląskiej prof. Tomasz Trawiński,
 • Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba,
 • Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs,
 • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego  prof. Alojzy Nowak,
 • Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz  dr Andrzej Dybczyński.

– Jesteśmy gotowi, jako Sieć Badawcza Łukasiewicz, mocno zaangażować się w program rozwoju w Polsce małych reaktorów jądrowych. Stawiamy do dyspozycji 4500 naszych naukowców i inżynierów oraz nowoczesną infrastrukturę badawczą. Będziemy służyć polskim firmom wsparciem w projektowaniu nowych rozwiązań, ich testowaniu i wdrażaniu. Będziemy tworzyć warunki dla jak największego udziału polskiego komponentu w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i krajach regionu. Równocześnie mamy świadomość, że obok postawienia samych modułowych reaktorów oraz ich integracji z krajowym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym, absolutnie kluczowym zadaniem jest wyszkolenie kadr. Stąd nasza współpraca zarówno z Orlen Synthos Green Energy, jak i najlepszymi polskimi uczelniami technicznymi – mówił podczas konferencji prasowej Remigiusz Kopoczek, wiceprezes ds. badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Budujemy kadry dla nowoczesnej gospodarki

Ministerstwo Edukacji i Nauki podąża za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i stara się odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, wspierając różne obszary działalności.

Ministerialne wsparcie dotyczy również rozwoju sfery gospodarczej poprzez wsparcie procesu kształcenia przyszłych inżynierów i specjalistów. Oni z kolei będą odpowiedzialni za to, by nowoczesność w Polsce była rzeczywistością już teraz i w ciągu najbliższych lat, a nie w dłuższej perspektywie czasowej.

Transformacja polskiej branży energetycznej inspiruje do otwierania nowych kierunków na uczelniach technicznych. Stąd też m.in. zamówienie przez ministerstwo nowego kierunku „inżynier jądrowy” na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Wrocławskiej. Wspieranie rozwoju edukacji w obszarze energetyki jest konieczne, aby w niedalekiej przyszłości wykształcić najwyższej klasy specjalistów, a co za tym idzie – wzmocnić polską gospodarkę i krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Wideo