Biometan w karbach technologii. NCBR czeka na głos branży

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Jak wypracować polskie konkurencyjne technologie dla sektora biogazu i biometanu? Kto ma to zrobić? Kto na tym skorzysta? Podczas 6. Kongresu Biometanu na te pytania odpowiadała dr Ewa Krasuska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspertka ponowiła zaproszenie do udziału w trwających konsultacjach rynkowych dotyczących innowacji dla sektora biogazu i biometanu.

6. Kongres Biometanu odbył się w dniach 11-12 maja br. Warszawie z inicjatywy „Magazynu Biomasa”. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników z kraju i zagranicy.

Jak przypomnieli organizatorzy, do 2030 roku Europa planuje produkować 35 mld m3 biometanu rocznie. To ogromne wyzwanie, które pozwoli zmniejszyć emisyjność europejskiej gospodarki i wzmocni autonomię energetyczną i technologiczną Unii Europejskiej. Rola biogazu i biometanu ma w osiągnięciu tego celu ogromne znaczenie.

W dyskusji panelowej o tym, w jaki sposób Polska może się włączyć w realizację celu 2030 roku, wzięła udział dr Ewa Krasuska, doradca strategiczny z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Potencjał biogazu i biometanu NCBR zauważa nie od dziś. Dowodem na to jest przedsięwzięcie badawcze „Innowacyjna biogazownia”, idące w parze ze strategią European Green Deal. Jego realizacja stała się możliwa dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Jako zespół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dostrzegamy potrzebę wypełnienia luki technologicznej dla tego sektora. Biometan to ważne źródło energii, bez którego polska transformacja nie odniesie sukcesu. Stąd realizujemy przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”, w którym już opracowano trzy technologie innowacyjnej biogazowni – wszystkie trzy zostały opracowane przez konsorcja krajowych firm. Technologie przeszły testy. Instalacja demonstracyjna powstaje w Brodach w Wielkopolsce. Zgodnie z planem, na początku przyszłego roku ruszy już produkcja biometanu w tej instalacji – zapowiedziała Ewa Krasuska.

„Innowacyjna biogazownia” ukierunkowana jest na stabilne wytwarzanie biogazu, biometanu z szerokiego spektrum surowców oraz produkcję wysokiej jakości bionawozów. A wszystko to w sposób przyjazny dla okolicznych mieszkańców, tzn. bez emitowania odorów, które bywają przyczyną niepowodzeń tego rodzaju inicjatyw.

Wzmocnić local content

Moderująca panel Jolanta Kamińska, redaktor naczelna „Magazynu Biomasa”, dopytywała o organizowane przez NCBR konsultacje dotyczące nowoczesnych technologii dla sektora biogazu i biometanu.

– Rzeczywiście ogłosiliśmy konsultacje rynkowe na kolejne przedsięwzięcia, analogiczne do „Innowacyjnej biogazowni”, czyli realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych, gdzie jako instytucja publiczna mamy możliwość stosowania modelu innowacji „ciągnionej”. Oznacza to, że zamawiamy konkretne technologie istotne dla gospodarki, które wymagają przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Zaproponowaliśmy rynkowi  siedem obszarów tematycznych, bardzo istotnych naszym zdaniem dla rozwoju tego sektora i polskiej myśli technologicznej – wskazała ekspertka NCBR.

Jakie obszary zostaną poruszone w trakcie konsultacji?

  • Innowacyjna biogazownia II,
  • Nowe technologie oczyszczania biogazu do biometanu,
  • Technologie skraplania biometanu do bioLNG, 
  • Modelowy eko-system zagospodarowania biometanu,
  • Nowe technologie dla mikro- i małych instalacji biogazowych,
  • Biometanownia dla miast przyszłości,
  • Zaawansowane metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej.

Jak wyjaśniła Ewa Krasuska, konsultacje z rynkiem, poprzedzające ogłoszenie kolejnych przedsięwzięć, służą NCBR do weryfikacji założeń i obszarów tematycznych z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności podmiotami realizującymi badania bądź prace w zakresie technologii dla sektora biogazu i biometanu, np. zespołami projektowymi, instytutami badawczymi, uczelniami, a także dostawcami technologii, komponentów bądź rozwiązań dla tego sektora, oraz innymi interesariuszami. Konsultacjach przełożą się na dokumentację opracowanych na przełomie roku konkursów na kolejne technologie w obszarze biogazu i biometanu.

Wnioski dotyczące udziału w konsultacjach można składać w do 19 maja br. lub też po tym terminie, przy czym złożenie dokumentów w określonym terminie gwarantuje udział w konsultacjach. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po terminie NCBR nie gwarantuje udziału interesariuszy w dialogu.

WIĘCEJ INFORMACJI na temat konsultacji rynkowych „Nowoczesne technologie dla sektora biogazu i biometanu”.

Polska w forpoczcie zmian technologicznych

Nasza ekspertka była też pytana, czy polski rynek rzeczywiście potrzebuje rodzimych technologii dla biogazu i biometanu.

Jak wyjaśniła, konsultacje i przedsięwzięcia w trybie zamówień komercyjnych, które zostaną ogłoszone w wyniku przeprowadzonych konsultacji, są co do zasady otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które mają siedziby na terenie Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych w Światowej Organizacji Handlu.

– Ale oczywiście oczekujemy, że nasza oferta spotka się z odpowiedzią szczególnie polskich firm technologicznych, dostawców technologii, urządzeń, komponentów dla przemysłu biogazowego i biometanowego, zespołów badawczych. Na pewno prace badawczo-rozwojowe, budowa prototypów, testy technologii, budowa pełnoskalowych instalacji demonstracyjnych w tych przedsięwzięciach będzie miała miejsce na terenie naszego kraju – akcentowała dr Ewa Krasuska.

Zauważyła, że zmiany, które zachodzą dziś w gospodarce, w tym w systemie zaopatrzenia w energię, mają charakter zmian cywilizacyjnych.

– Będzie wielu przegranych i wielu wygranych. Polska, z ogromnym potencjałem, traktowana jako piąty kraj w Europie pod względem zasobów do produkcji biometanu, ma ambicje, aby być nie tylko dostawcą surowca i usług budowlanych. Dostrzegamy ogromne pole do rozwoju polskich technologii, polskich urządzeń. Proszę mieć na uwadze, że firmy, które realizowały „Innowacyjną biogazownię”, te trzy konsorcja polskich firm, które ze sobą konkurowały, budowały w tym projekcie silny local content. Posłużyły się urządzeniami i komponentami, które były w większości wytworzone w Polsce – powiedziała ekspertka NCBR.

Jako przykład przywołała Instytut Energii Barczewo Sp. z o.o., który wraz z konsorcjantem realizuje instalację demonstracyjną „Innowacyjnej biogazowni” w Brodach o mocy ekwiwalentnej 0,5 MW. Wykonawca deklaruje, że 80% CAPEX to są środki wydane u polskich producentów i dostawców.

– Oczywiście nie wszystko jest jeszcze dostępne. Dlatego chcielibyśmy, aby w ramach naszych konsultacji rynkowych wypracować polskie konkurencyjne technologie uzdatniania biogazu, zagospodarowania masy pofermentacyjnej, i inne, które będą wysokowydajne, stabilne, ale być może bardziej konkurencyjne cenowo. W ten sposób inwestorzy, którzy będą wchodzili w ten sektor, będą mieli szerszą ofertę. Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako instytucji, która od 15 lat wspiera innowacje, które mają na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, jest także wyjście z ofertą do tego sektora – podsumowała dr Ewa Krasuska.

W 6. Kongresie Biometanu wzięło udział kilkuset producentów, inwestorów, odbiorców biogazu i biometanu, ekspertów oraz decydentów zaangażowanych w rozwój sektora w Polsce.

Źródło: Biometan w karbach technologii. NCBR czeka na głos branży – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)