BHX Zawarcie umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2021 r. wpłynęła do Spółki umowa współpracy zawarta z Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach („Uczelnia”).
Zawarta umowa dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.
czytaj więcej…