Badania i rozwój w branży kolejowej. O ofercie NCBR podczas III Kongresu Rozwoju Kolei

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Za nami III Kongres Rozwoju Kolei, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń krajowego sektora kolejowego i okazją do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki.

To już 3. edycja tego branżowego wydarzenia, które stało się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce i na świecie. Motywem przewodnim była konsolidacja rynku kolejowego. Ponadto dużo mówiono o programach inwestycyjnych, cyfryzacji, proekologicznych rozwiązaniach oraz działalności kolei na arenie międzynarodowej m.in. w ramach obszaru Trójmorza. Ceremonia otwarcia rozpoczęła się od odczytania listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz przemówienia wideo Premiera Mateusza Morawieckiego.

Badania i rozwój dla kolei

Nie bez znaczenia jest fakt, że coraz większe znaczenie dla branży kolejowej ma obszar badań i rozwoju. Realizowane obecnie działania już teraz wpływają na to, jak transport szynowy będzie wyglądał w przyszłości. W panelu pt. „Badania i rozwój ponad granicami. Jak współpraca biznesu i nauki może zmienić kolej w Europie?” wziął udział w dyskusji Kamil Grotnik kierownik Sekcji Programów i Konkursów Krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Januszem Cieszyńskim – ministrem cyfryzacji, dr. Arturem Resmerem – członkiem zarządu PKP Intercity S.A., Remigiuszem Kopoczkiem – wiceprezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz, Giorgio Travainim –  p.o. dyrektorem wykonawczym Europe’s Rail JU oraz Andrzejem Masselem – dyrektorem Instytutu Kolejnictwa. Uczestnicy panelu zastanawiali się m.in. nad tym, w jaki sposób finansować projekty wspierające rozwój kolei oraz jak współpraca biznesu i nauki może zmienić kolej w Europie. Jak Unia Europejska wspiera projekty ukierunkowane na rozwój kolei? Jakie technologie mogą zmienić kolej w Europie? Jak najlepiej wykorzystywać potencjał sektora B+R oraz w jaki sposób finansować projekty wspierające rozwój kolei?

Cyfryzacja, innowacje, nowe technologie w kolejnictwie

Zaproszeni goście podczas panelu poruszali również bardzo istotne dla rozwoju kolei tematy związane z obszarem cyfryzacji, innowacji oraz nowych technologii. Mówi się o tym, że transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym jest ważnym elementem rozwoju kolei i powinna przynieść korzyści zarówno podróżnym, przewoźnikom, zarządcom infrastruktury, jak i producentom taboru. Proces cyfryzacji kolei dotyczy dwóch obszarów, tj. obsługi klienta i funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego. Obecny podczas panelu minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił znaczenie obszaru cyfryzacji, który stawia nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, ale także integracji norm i otoczenia prawnego. Zwrócił uwagę, że dziś kolej buduje zupełnie nową perspektywę pasażera, która pokazuje wyraźnie, że front kolei do obywatela jest dzisiaj coraz bardziej cyfrowy i nowoczesny. Dostępnych jest coraz więcej zaawansowanych usług cyfrowych dla pasażera. Można powiedzieć, że zmierzamy do cyfrowej rewolucji na kolei. Cyfryzacja służy nie tylko pasażerom, ale też pomaga zwiększyć potencjał stale rozwijających się kolei, które oceniane są jako najbezpieczniejszy środek transportu.

Fundusze Unijne szansą dla silnej i nowoczesnej gospodarki

O tym jak najlepiej wykorzystywać potencjał sektora B+R oraz w jaki sposób finansować projekty wspierające rozwój kolei mówił Kamil Grotnik, kierownik sekcji programów i konkursów krajowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako organizacja wspierająca tworzenie nowych technologii odgrywa szczególną rolę w tym procesie. Konkursy NCBR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, są ogromną szansą dla budowania silnej krajowej gospodarki, opartej o osiągnięcia naukowe i technologiczne, innowacje oraz proekologiczne rozwiązania. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 to największy krajowy program wspierania innowacyjności. Za jego pośrednictwem do polskich firm trafi łącznie 7,9 mld euro. Oferta konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju była więc ważnym punktem podczas kolejowego wydarzenia.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to instytucja, która oferuje finansowanie na działalność badawczo-rozwojową. Współpraca nauki i biznesu jest więc naturalnie wpisana w DNA naszej instytucji. Od lat oferujemy różnego rodzaju instrumenty, które tę współpracę mają pobudzać i przede wszystkim finansować. Niedawno ogłosiliśmy nową perspektywę w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Flagowe konkursy w ramach FENG, a więc Ścieżka SMART wyróżniają się w stosunku do dotychczas oferowanych instrumentów nowymi możliwościami dla przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie można uzyskać  nie tylko na prace badawczo rozwojowe, ale również dzięki modułowej konstrukcji wsparcia na inne, niezmiernie ważne dla powodzenia projektów elementy. W pierwszej kolejności należy wspomnieć moduł wdrożenie, dzięki któremu innowacyjne pomysły polskich przedsiębiorców będą miały dużo większe szanse na przejście przez tzw. dolinę śmierci innowacji. Kolejne moduły dotyczą cyfryzacji, zazielenienia, kompetencji czy internacjonalizacji. Oferujemy więc kompleksowy wachlarz możliwości.

Kolejną możliwością wsparcia branży kolejowej jest ogłoszony właśnie konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego: „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych”. W tym konkursie, z budżetem 200 mln zł, uczelnie realizować będą kompleksowe działania na kierunkach studiów kształcących na potrzeby wybranych branż o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport. Pomoże to w kształtowaniu ich oferty na miarę nowoczesnej gospodarki oraz zielono-cyfrowej transformacji. Wnioskodawcami w konkursie mogą być uczelnie, realizujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie – czy to z inną uczelnią, czy też z innym podmiotem funkcjonującym w otoczeniu społeczno-gospodarczym. – powiedział podczas swojego wystąpienia Kamil Grotnik

Kongres Rozwoju Kolei to wydarzenie cykliczne organizowane przez kluczowe spółki wchodzące w skład Grupy PKP: Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP CARGO S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Wydarzeniu patronowali Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Więcej o wydarzeniu na stronie.

 

Źródło: Badania i rozwój w branży kolejowej. O ofercie NCBR podczas III Kongresu Rozwoju Kolei – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)