Aktualizacja dokumentacji konkursowej w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

NCBR informuje o zmianach w dokumentacji konkursowej naboru na propozycje tematów zamawianych w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG.

Zmiany obejmują w swoim zakresie:

 1. Aktualizacja Regulaminu naboru w zakresie:
  1. uspójnienia definicji Wnioskodawcy, zgodnie z aktualnym Opisem Programu,
  2. rezygnacji z odcięć na rzecz naboru ciągłego, zgodnie z aktualnym Opisem Programu,
  3. doprecyzowania sposobu składania wniosków przez ePuap oraz wprowadzenie zapisów dot. e-Doręczeń,
  4. zmiany o charakterze edytorskim,
  5. ujednolicenia zapisów dot. terminu zgłoszenia informacji do NCBR o zmianie danych teleadresowych.
 2. Aktualizacja wzoru formularza Propozycji w zakresie:
  1. uspójnienia rodzajów podmiotów uprawnionych do składania propozycji tematów zamawianych,
  2. doprecyzowania sposobu liczenia znaków (tzn. bez spacji).
 3. Aktualizacja kryteriów oceny Propozycji w zakresie:
  1. zwiększenia przejrzystości i spójności ocen w ramach poszczególnych kryteriów z wzorem formularza Propozycji.
 4. Aktualizacja Instrukcji wypełniania formularza Propozycji w zakresie dostosowania go i uspójnienia z pozostałymi dokumentami oraz doprecyzowanie zapisów.
 5. Opublikowanie Wykazu dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 6. Zamieszczenie aktualnej wersji Opisu Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG (aneks nr 3, styczeń 2024).

Zaktualizowana dokumentacja obowiązuje od 20 czerwca 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią dokumentów.