Przyznano doroczne Nagrody Ministra Edukacji i Nauki podczas Gali Nauki Polskiej

Przyznano doroczne Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Podczas Gali Nauki Polskiej, będącej w tym roku częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego, wręczono Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Minister Przemysław Czarnek przyznał w tym roku 66 nagród, z czego 52 indywidualne i 14 zespołowych. Nazwiska laureatów ogłoszono 19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej – święta polskich środowisk naukowych i akademickich. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Najbardziej prestiżowe Nagrody za całokształt dorobku naukowego trafiły w ręce 14 osób. To wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy. Laureatami zostali:

 • prof. dr hab. Renata Bilewicz – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Zofia Frąckowiak – Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Henryk Kiereś – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Marian Mikołajczyk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Józef Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Katarzyna Polak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Ludwik Jacek Synoradzki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska – Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Małgorzata Witko – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznawane m.in. za: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, twórczości artystycznej bądź kierowanie zespołami badawczymi, zdobyło łącznie 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych):

 • prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Czakon – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr. hab. Grzegorz Zuzel z zespołem (dr Marcin Misiaszek, prof. dr. hab. Marcin Wójcik) – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński – Politechnika Łódzka
 • dr Łukasz Rąbalski – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr. hab. inż. Wojciech Sumelka – Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Marcin Grabieck z zespołem – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Jan Kaczmarek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Matthias Bochtler z zespołem (Igor Helbrecht, Katarzyna Krakowska, dr Humbert Couto Fernandes, dr hab. Honorata Czapińska, Michał Pastor, Marlena Kisiała, dr Henryk Korza, dr Monika Kowalska oraz dr Anton Slyvka) – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • dr hab. inż. Robert Smoleński – Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska i dr hab. inż. Magdalena Zielińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Wanda Chojnacka – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jakub Lipski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Michał Bogdziewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Róża Kucharczyk – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr hab. inż. Dariusz Garbiec – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
 • prof. dr hab. Dariusz Chruściński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wojciech Karbowniczek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Artur Piotr Durajski – Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Piotr Nowak – Instytut Matematyczny PAN
 • dr inż. Paweł Ziemba – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Maciej Mitręga – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ks. dr hab. Waldemar Cisło – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Filip M. Szymański – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Krzysztof Meissner – Uniwersytet Warszawski
 • ks. dr Jerzy Bielecki – Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Jakub Lewicki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Roman Bogacz i ks. dr Roman Mazur – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • mgr Filip Kuczma z zespołem – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, przyznawane m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, otrzymało 6 osób:

 • dr Anna Budzanowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Dybczyński – Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 • prof. dr hab. Zdzisław Gajewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Dominika Alicja Kaczorowska-Spychalska – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Józef Potrzebowski – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • prof. dr hab. Jan Sobczyk – Uniwersytet Wrocławski

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, przyznawane za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, otrzymało 6 osób:

 • dr n. med. Wioletta Boznańska – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
 • dr Edyta Maria Juskowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Monika Renata Łopuszańska-Dawid – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • dr Brygida Mielewska – Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Joanna Małgorzata Wojdon – Uniwersytet Wrocławski

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami bądź wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego, otrzymały 43 osoby:

 • prof. dr hab. n. med. Natalia Maria Marek-Trzonkowska i dr n. med. Karolina Elżbieta Piekarska – Uniwersytet Gdański
 • dr hab. n. med. Monika Piwowar z zespołem (dr. n. med. Wojciech Placha, dr. n. med. Jacek Zagajewski) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dominik Strapagiel – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Anna Sikora i dr inż. Anna Detman – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr hab. Karol Olejniczak z zespołem (Grzegorz Rzeźnik, Paweł Chabra, Iwona Gasińska-Mulczyńska, Bartosz Lendzion, Katarzyna Kamińska) – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zych – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwiakowski z zespołem (prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, dr. hab. inż. Michał Marzec, inż. Arkadiusz Malik, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, dr inż. Aneta Pytka-Woszczyło, prof. dr hab. Danuta Urban) – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki z zespołem (dr. hab. inż. Juliusz Orlikowski, dr. hab. inż. Grzegorz Lentke, inż. Iwona Łuksa oraz inż. Radosław Gospoś) – Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski i prof. dr. hab. inż. Edward Szczechowiak – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Bartłomiej Wacław Salski z zespołem (dr hab. inż. Paweł Kopyt, dr inż. Tomasz Karpisz, prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka, dr inż. Adam Pacewicz, inż. Jerzy Cuper, inż. Mateusz Krysicki) – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański z zespołem (dr. inż. Mateusz Marek Iwański, dr. inż. Krzysztof Maciejewski, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, dr. hab. inż. Grzegorz Mazurek, dr. inż. Przemysław Buczyński) – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

Forum Akademickie Przyznano doroczne Nagrody Ministra Edukacji i Nauki – Forum Akademickie