Rzecznik rozpoczyna współpracę z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia

7 października 2021 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia. W imieniu obu instytucji dokument podpisali: Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP oraz dr n. chem. Sebastian Grzyb, Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. W spotkaniu wziął udział również dr. n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W ramach umowy strony zobowiązały się do m.in. wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych oraz do  podnoszenia kwalifikacji zawodowych: zainteresowanych studentów, słuchaczy, przedstawicieli partnerów poprzez organizację szkoleń lub warsztatów.

“Jest nam miło zakomunikować, że Nasza Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Uczelnię odwiedził Pan Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i wspólnie z Panem Rektorem dr n. chem. Sebastianem Grzybem oraz w obecności Pana dr n.pr. Marka Wocha – Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika MŚP, wyrażono wolę współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, mających na celu podejmowanie inicjatyw i rozwój współpracy pomiędzy nauką, a przedsiębiorstwami, w szczególności z branży i sektora przemysłu kosmetycznego oraz spożywczego, w których to obszarach WSIiZ prowadzi kształcenie. Celem porozumienia jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych: zainteresowanych studentów, słuchaczy, przedstawicieli partnerów poprzez organizację szkoleń lub warsztatów.” – powiedział Sebastian Grzyb – Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.