100 mln euro z Unii Europejskiej na innowacje w zdrowiu. Powstał Fundusz HERA Invest

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny ogłosiły utworzenie instrumentu finansowego HERA Invest, który przewiduje 100 mln zł dofinansowania na wspieranie badań i rozwoju w zakresie najpilniejszych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, takich jak patogeny o wysokim potencjale pandemii czy oporność na antybiotyki.

HERA Invest oferuje 100 mln euro na innowacje w zakresie zagrożeń w zdrowiu

Obecnie przedsiębiorstwa europejskie mają trudności z dostępem do wystarczającego finansowania publicznego i prywatnego w celu opracowania i zwiększenia skali najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie zdrowia i nauk biologicznych. Innowacje są jednak potrzebne do reagowania na priorytetowe zagrożenia dla zdrowia, takie jak patogeny o wysokim potencjale pandemii lub oporność na antybiotyki.

HERA Invest, inicjatywa przewodnia Europejskiego Urzędu ds. Gotowości
i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, skoncentruje się na profilaktyce i gotowości na wypadek stanu zagrożenia zdrowia, pomagając sprostać tym wyzwaniom poprzez:

  • promowanie badań i rozwoju w Europie w celu wzmocnienia autonomii strategicznej,
  • ograniczenie niedoskonałości rynku, w przypadku gdy zasoby finansowe nie pokrywają potrzeb finansowych,
  • lewarowanie finansowania publicznego w celu zachęcania do inwestycji prywatnych,
  • tworzenie nowych medycznych środków przeciwdziałania w celu ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia

Jak działa HERA Invest?

Instrument finansowania HERA Invest jest ukierunkowany na małe i średnie przedsiębiorstwa, które opracowują medyczne środki przeciwdziałania dotyczące jednego z następujących zagrożeń dla zdrowia:

  • patogenów o potencjale pandemii lub epidemii,
  • zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych wynikających z przypadkowego lub celowego uwolnienia,
  • oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W ramach HERA Invest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli
pożyczek typu venture, pokrywających maksymalnie 50 proc. całkowitych
kosztów projektu. Wnioski można składać przez cały czas. EBI oceni czy dana operacja jest kwalifikowalna na podstawie określonych kryteriów oraz komercyjnej i naukowej wykonalności projektu.

Autor: oprac. MCD • Źródło: mat. prasowy • 16 lipca 2023 09:20

Źródło: 100 mln euro z Unii Europejskiej na innowacje w zdrowiu. Powstał Fundusz HERA Invest (rynekzdrowia.pl)