Ochrona własności intelektualnej

Każdego dnia właściciele firm zabiegają o odpowiednią pozycję na rynku. Starają się odróżnić od konkurencji. Udoskonalają swoje produkty i usługi. Wiedzą, że trzeba dbać o ich odpowiednią promocję. Inwestują w nowe technologie. Dzięki tym wszystkim działaniom firma może dobrze się rozwijać.

Czy jednak w swojej bogatej działalności gospodarczej przedsiębiorcy dbają należycie o ochronę praw własności intelektualnej i przemysłowej? Czy wiedzą, jakie realne korzyści niosą ze sobą właściwie chronione wynalazki, znaki towarowe czy wzory przemysłowe? Czy są świadomi zagrożeń, jakie powstają w sytuacji odkrycia tajemnicy przedsiębiorstwa? Czy mają wypracowaną strategię zarządzania własnością intelektualną w swojej firmie?

Prawa własności intelektualnej dotykają niemal wszystkich aspektów organizacji i działania firmy, relacji z pracownikami, partnerami oraz konkurencją. We współczesnym świecie opartym na wiedzy i technologii znajomość tych praw ułatwi każdemu przedsiębiorcy podejmowanie decyzji, pozwoli zoptymalizować koszty i zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, a w efekcie osiągnąć sukces biznesowy.

Poniżej przedstawiamy praktyczne materiały edukacyjne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące ochrony i zarządzania szeroko rozumianą własnością intelektualną.

Wydarzenia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt Urzędu Patentowego RP skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP

Materiały edukacyjne

dla użytkowników początkujących – 10 modułów o przedmiotach własności intelektualnej (np. sposoby ochrony – zalety/wady, procedury zgłoszenia, korzyści dla przedsiębiorcy) oraz w zakresie strategii zarządzania własnością intelektualną (identyfikacja, komercjalizacja, monitoring, przykłady dla wybranych branż)

dla użytkowników średnio zaawansowanych – 4 moduły na temat poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej

wprowadzające w świat własności intelektualnej, także w zakresie zainteresowań przedsiębiorców np.:

pogłębiające tematyką poszczególnych form ochrony praw własności przemysłowej np.:

Słownik terminów z zakresu prawa własności przemysłowej

kilkuminutowe produkcje z udziałem ekspertów UPRP na temat:

„Własność intelektualna w Twojej firmie” – przedsiębiorcy zgłaszający się do programu otrzymują praktyczny instruktaż o sposobach ochrony własności intelektualnej swojej firmy czyli np. jak chronić logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze oraz jak najlepiej skomercjalizować wypracowane w przedsiębiorstwie dobra niematerialne;

Usługa jest dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej w danej firmie.

Pilotażowy projekt trwa do końca października 2022 roku.

Baza danych przedmiotów własności przemysłowej chronionych w Polsce i za granicą w ramach prawa własności przemysłowej

Źródła informacji

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, gdzie osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez rozmowę online przedsiębiorca może zdobyć potrzebne informacje:

Zestawienie Q&A na temat procedur zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych:

Strony Internetowe Urzędu Patentowego RP – szczegółowe informacje na temat procedur ochrony: