Zakończenie ewaluacji śródokresowej programu IDUB

W 2023 r. została przeprowadzona śródokresowa ewaluacja w I edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Ocenie poddano 10 uczelni, które są laureatami pierwszego konkursu IDUB rozstrzygniętego w 2019 r. Zespół ekspertów pozytywnie ocenił wszystkie jednostki.

Ewaluacja śródokresowa w I edycji IDUB

Zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w roku 2023 została przeprowadzona śródokresowa ewaluacja realizacji planów podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia przez uczelnie uczestniczące w I edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Ewaluacji śródokresowej poddano 10 uczelni będących laureatami pierwszego konkursu IDUB, rozstrzygniętego w 2019 r. Są to:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski.

Elementy ewaluacji śródokresowej

Ewaluacja śródokresowa składała się z:

 • przygotowania przez uczelnie raportu samooceny w systemie OSF;
 • oceny raportów przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów ds. ewaluacji śródokresowej w programie IDUB;
 • wskazania priorytetów do uwzględnienia podczas wizytacji ekspertów w siedzibach uczelni, które odbyły się we wrześniu i październiku 2023 r. – w sumie podczas dziesięciu wizytacji eksperci spotkali się z blisko tysiącem osób reprezentujących uczelnie;
 • ocen zespołu ekspertów po wizytacji;
 • przygotowania propozycji ocen końcowych na podstawie ocen przed i po wizytacjach;
 • przygotowania ocen końcowych, które zostały przekazane uczelniom po ich przyjęciu przez Ministra Nauki.

Wyniki ewaluacji

Pod koniec 2023 r. zespół ekspertów spotkał się w resorcie nauki, aby podsumować prace w ramach ewaluacji śródokresowej programu IDUB.

Zgodnie z przepisami ewaluacja kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. W ramach ewaluacji śródokresowej nie jest tworzona lista rankingowa ocenianych uczelni. Zespół ekspertów ocenił wszystkie uczelnie pozytywnie oraz przygotował list do ministra podsumowujący śródokresową ewaluację laureatów pierwszej edycji programu IDUB.

Materiały

Ewaluacja śródokresowa IDUB 2023

 

Źródło: Zakończenie ewaluacji śródokresowej programu IDUB – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)