Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – inauguracja projektu Lubelskiej Unii Cyfrowej

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Minister Przemysław Czarnek wziął udział w inauguracji projektu badawczego dotyczącego wykorzystania rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie. Inicjatywa jest realizowana przez trzy uczenie skupione w Lubelskiej Unii Cyfrowej – Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Przyrodniczy. Na wsparcie działań Lubelskiej Unii Cyfrowej Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało 25 mln zł.

– Chcemy wykorzystać potencjał uczelni lubelskich, w szczególności Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego po to, żeby ich potencjał informatyczny dotyczący technologii przyszłości, można było wykorzystać do celów medycznych – mówił Minister Edukacji i Nauki podczas inauguracji projektu. – Wszystko po to, żeby nasi pacjenci teraz i w najbliższej przyszłości byli diagnozowani zdecydowanie lepiej, szybciej, co przełoży się na skuteczniejszą terapię. Takie było od początku założenie tej Unii Cyfrowej, dlatego też wiodącą rolę w tym projekcie odgrywa Uniwersytet Medyczny – dodał.

Minister Przemysław Czarnek podkreślał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało na wsparcie działań Lubelskiej Unii Cyfrowej 25 mln zł. To środki, które pozwolą na rozwój potencjału lubelskich uczelni i zaistnienie na arenie europejskiej. – To nie jest tylko kwestia liderowania w Polsce, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technik do zbierania danych. To jest rzeczywiście coś, co – można powiedzieć – jest kwestią liderowania na skalę europejską – dodał minister i pogratulował rektorom tej cennej inicjatywy.

„Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

„Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy” ma na celu opracowanie modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI) w medycynie na przykładzie okulistyki. W projekcie będą współpracowały trzy lubelskie funkcjonujące w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej.

Projekt obejmuje cztery działania:

  • Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.
  • Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego przez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).
  • Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.
  • Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2026 r.

Lubelska Unia Cyfrowa

Lubelska Unia Cyfrowa powstała jesienią 2021 r., a jej celem jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu.

W jej skład wchodzą: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Medyczny – lider projektu. W kwietniu deklarację przystąpienia do unii złożył Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

Dotychczas w ramach LUC został zrealizowany m.in. projekt „Dobrze widzieć” – program profilaktyki krótkowzroczności i wad refrakcji u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie wdrażane jest kolejne przedsięwzięcie Okobus. To mobilne centrum diagnostyki okulistycznej. Będzie on wykorzystywany w pilotażowym programie badań przesiewowych polegających na zastosowaniu telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego.