Wykonawcy NCBR nagrodzeni w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Nowy, bojowy pływający wóz piechoty, sterowana i odzyskiwalna rakieta suborbitalna czy mobilny system obserwacyjny strefy nadgranicznej – to tylko niektóre z wyróżnionych projektów, które dofinansowuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Redakcja portal-mundurowy.pl wraz z Jury Konkursowym doceniła Wykonawców NCBR w tegorocznym konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”.

W trosce o bezpieczeństwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji od wielu lat prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” krytycznych technologii w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. W programach tych przeprowadzono dotychczas 19 konkursów, których łączny budżet wynosi 4,34 mld zł.

Zwyciężył BORSUK

Zwycięzcą w tegorocznym konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” pod patronatem honorowym Jacka Siewiery, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego  oraz  dr. Jacka Orła, p.o.  dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został projekt ,,Nowy, bojowy pływający wóz piechoty” o kryptonimie BORSUK. Pojazd jest w stanie pokonywać szerokie przeszkody wodne, ma dużą zwrotność i może być używany w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Przeznaczony jest do transportu i ochrony załogi oraz żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED. Projekt realizowany jest na podstawie umowy DOB-BIO5/001/05/2014 o wykonanie i finasowanie projektu opracowywanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 5/2014.

„Nowy, bojowy pływający wóz piechoty” BORSUK oparty jest na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej i jest wyposażony w Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. Załogę stanowi 3 żołnierzy – dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Pojazd jest przeznaczony do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony. Może zwalczać oddziały piechoty, pojazdy opancerzone, cele powietrzne oraz inne obiekty w każdych warunkach atmosferycznych.

Prace nad rozwojem polskiego wozu bojowego rozpoczęła umowa zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w 2014 roku. Projekt jest realizowany w Hucie Stalowa Wola S.A., która jest liderem konsorcjum. Całkowita wartość dofinansowania NCBR w tym projekcie wnosi 242 205 628 zł.

Wykonawcy NCBR na podium

Do konkursu zgłoszono 40 projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa Polski, które znajdą się w przygotowywanym przez redakcję portal-mundurowy.pl katalogu Innowacje – Wdrożenia-Bezpieczeństwo – Obronność 2023.  Katalog  stanowi  przegląd  projektów w zakresie rozwiązań  związanych z bezpieczeństwem  i  obronnością w kraju.  Wśród wyróżnionych Wykonawców projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju znalazły się projekty tj.:

  • „Opracowanie prototypu radaru P-18PL wstępnego wskazywania celów pracującego w paśmie metrowym, ze skanowaniem fazowym w dwóch płaszczyznach dla zestawów rakietowych OP (ZROP) P-18PL.„ Radar P-18PL opracowany został przez konsorcjum PIT-RADWAR S.A. oraz Wojskowej Akademii Technicznej. P-18PL ma służyć jako źródło informacji radiolokacyjnej dla systemów nadzoru przestrzeni powietrznej, jak i w roli radaru obserwacyjnego wstępnego wykrywania celów dla rakietowych zestawów przeciwlotniczych.
  • „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej”. Projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Celem głównym projektu jest opracowanie prototypu mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego na rzecz usprawnienia i podniesienia poziomu zabezpieczenia granicy państwowej, zwiększający tym samym bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i strefy Schengen.
  • „Lekki opancerzony transporter rozpoznawczy” (LOTR). Projekt, którego liderem konsorcjum jest AMZ-KUTNO S.A., powstał w odpowiedzi na wymagania Sił Zbrojnych RP sprecyzowane w programie „Operacyjne rozpoznanie patrolowe”. Pojazdy LOTR mają stanowić następcę obecnie wykorzystywanych przez pododdziały rozpoznawcze Wojska Polskiego BRDM-2, BRDM-2M96 oraz Żbik.
  • „SIR – Sterowana i odzyskiwalna rakieta suborbitalna z silnikiem hybrydowym SF1000 na bazie ekologicznych materiałów pędnych”. Zaprojektowana przez Spółkę SpaceForest rakieta Perun została pomyślana jako rakieta suborbitalna wielokrotnego użytku, która wystrzelona na wysokość do 150 km, po jego osiągnięciu przez kilka minut będzie swobodnie opadać na ziemię, a w końcowej fazie lotu uaktywni system spadochronów, umożliwiający łagodne lądowanie. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: Wykonawcy NCBR nagrodzeni w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)