ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DO MODYFIKACJI TWORZYW POLIMEROWYCH (szkolenie online)

Szkolenie w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DO MODYFIKACJI TWORZYW POLIMEROWYCH
Warszawa 10-11 października 2022 r.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
Szkolenie on-line
KOMUNIKAT Nr 1
Od wielu lat w krajach zaawansowanych technologicznie obserwuje się szybki rozwój radiacyjnych technik w przetwórstwie tworzyw sztucznych, głównie w celu poprawy jakości wytwarzanych produktów (polepszenia właściwości mechanicznych i termicznych, odporności chemicznej, wydłużenia czasu użytkowania produktów, itp.). Obecnie w Polsce wiązki wysokoenergetycznych elektronów znajdują zastosowanie wyłącznie w procesach wytwarzania wyrobów z pamięcią kształtu (rury i taśmy termokurczliwe), wstępnej wulkanizacji opon samochodowych i sieciowania folii spożywczych. Jednak coraz silniej zarysowuje się potrzeba wykorzystania metod radiacyjnych w innych gałęziach przemysłu, szczególnie związanych z energetyką. Dlatego pragniemy zainteresować Państwa wykorzystaniem technik radiacyjnych oraz przedstawić spodziewane korzyści związane z zastosowaniem tego typu technologii.
Przewidujemy zorganizowanie w dniach 10-11 października 2022 r. szkolenia poświęconego procesom inicjowanym wiązką elektronów w polimerach, a także najistotniejszym zastosowaniom technik radiacyjnych. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych oraz środowisk naukowych.
Na Program Szkolenia składają się wystąpienia zaproszonych prelegentów dotyczące badań materiałowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych połączonych z dyskusją nad możliwościami radiacyjnej modyfikacji badanych polimerów.

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Andrzej Chmielewski
Dr inż. Zbigniew Zimek
Dr inż. Marta Walo
Komitet organizacyjny:
Dr inż. Wojciech Głuszewski
Dr hab. Hanna Lewandowska
Mgr Wiktoria Baranowska
Rejestracja uczestników: w.gluszewski@ichtj.waw.pl

Źródła promieniowania jonizującego:
• Akceleratory elektronów, źródła promieniowania gamma. Prezentacja źródeł promieniowania jonizującego oraz pilotowej instalacji do sieciowania radiacyjnego kabli i przewodów elektrycznych
Sieciowanie radiacyjne:
• Radiacyjne sieciowanie kabli i przewodów elektrycznych
• Radiacyjna konsolidacja powłok polimerowych
• Wytwarzanie pianek poliolefinowych
• Otrzymywanie rur i taśm termokurczliwych
• Radiacyjne sieciowanie rur przeznaczonych do transportu gorącej wody
• Odporność radiacyjna opakowaniowych materiałów w produkcji wyrobów medycznych, kosmetycznych i żywności
• Zastosowanie technik radiacyjnych do wulkanizacji opon i uszczelek
• Modyfikacja materiałów kompozytowych
• Wykorzystanie modyfikacji radiacyjnej polimerów w medycynie
• Szczepienie radiacyjne, modyfikacja powierzchniowa
• Sterylizacja farmaceutyków, kosmetyków i implantów chirurgicznych
• Konsolidacja radiacyjna drewna i obiektów o znaczeniu historycznym
Podsumowanie:
• Aktualne możliwości stosowania obróbki radiacyjnej w Polsce i jej perspektywy
• Możliwości pozyskania funduszy w projektach przemysłowo-rozwojowych
• Aspekty ekonomiczne stosowania technik radiacyjnych

Wydarzenie zostało zakończone.