Zachęcamy młodych naukowców do udziału w programie Lider!

Już 19 lutego 2024 r. rusza XVI edycja konkursu w programie Lider, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderzy i Liderki mogą uzyskać grant w wysokości do 1,8 mln zł.

Grafika - na szarym i niebieskim tle napis NCBR rekrutuje młodych naukowców w konkursie LIDER - 80 mln zł na realizację projektów.

Program pozwoli na wyłonienie młodych naukowców, którzy stając na czele własnych zespołów, poprowadzą projekty badawczo-rozwojowe. Zwycięzcy konkursu rozwiną swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu prac oraz zarządzaniu zespołem. Wyniki ich projektów będą mieć zastosowanie praktyczne i potencjał wdrożeniowy.

Łączna pula pieniędzy, które NCBR przeznaczy na wsparcie projektów w XV konkursie LIDER, wynosi 80 mln zł. Projekty powinny obejmować badania o charakterze aplikacyjnym i prace rozwojowe. Konkurs jest skierowany do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych, brak w nim ograniczeń tematycznych.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 29 marca 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

O programie

Program LIDER, uruchomiony w 2009 r., jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja przyczynia się do rozwoju karier naukowych oraz kompetencji młodych naukowców. Potwierdzają to historie laureatów poprzednich edycji.

Do tej pory NCBR przyjęło pod swoje skrzydła łącznie 545 Liderów i Liderek – z myślą o tym, że w przyszłości to oni będą realizować bardziej zaawansowane, złożone projekty B+R.

Więcej informacji o programie Lider XV oraz procedurze składania wniosku można uzyskać na stronie NCBR.

 

Źródło: Zachęcamy młodych naukowców do udziału w programie Lider! – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.