XVI SZKOŁA STERYLIZACJI I MIKROBIOLOGICZNEJ DEKONTAMINACJI RADIACYJNEJ 17-18 listopada 2021 r.

Epidemia COVID-19, choroby wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zmieniła życie ogromnej liczby osób. Jednym z efektów epidemii jest wzmożona dbałość o higienę, czystość
otoczenia, ale także poszukiwanie rozwiązań służących zmniejszeniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wytwarzanych produktów. Sterylizacja metodą radiacyjną jest w naszym
kraju coraz lepiej znana, jednak nie wszyscy wytwórcy wyrobów medycznych, produktów leczniczych i kosmetyków wiedzą jak wysokoenergetyczne elektrony oraz promieniowanie
gamma z powodzeniem stosować do unieszkodliwiania drobnoustrojów chorobotwórczych.Niedostatecznie promuje się również unikalne zalety tej metody tj.: sterylizację całej objętości
materiału, brak szkodliwych pozostałości po napromieniowaniu, możliwość wykorzystania produktu bezpośrednio po wykonanym procesie sterylizacji, dużą wydajność i szybkość przy
stosunkowo niskiej temperaturze procesu oraz prowadzenie procesu w jednostkowych i zbiorczych opakowaniach handlowych.

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej działa jedyna w kraju przemysłowa Stacja Sterylizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycznych i Przeszczepów, świadcząca usługi dla ponad 60 firm wytwarzających wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty kosmetyczne i in. Stacja posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 13485:2016) w zakresie projektowania i przeprowadzania procesu napromieniowania wyrobów medycznych oraz certyfikat GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
Z myślą o obecnych Klientach Stacji sterylizacji, jak również o przedsiębiorcach, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani tą metodą sterylizacji, Instytut Chemii i Techniki
Jądrowej organizuje XVI Szkołę Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej. Zasadniczym celem spotkania jest próba podsumowania dorobku krajowych instytucji naukowo-badawczych i produkcyjnych w dziedzinie sterylizacji i mikrobiologicznej dekontaminacji radiacyjnej. Podczas dwudniowego szkolenia internetowego zostaną przedstawione obiektywne
informacje na temat różnych metod wyjaławiania w taki sposób, aby wytwórcy mogli wybrać najlepsze, z punktu widzenia ich produktu. Do udziału w Szkole w charakterze wykładowców
zapraszamy najlepszych specjalistów z kraju.

Tematyka Szkoły obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Porównanie różnych metod sterylizacji
  • Przemysłowe wykorzystanie wiązki elektronów i promieniowania gamma w sterylizacji
  • Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię.
  • Mikrobiologiczne aspekty sterylizacji, badania jałowości, wyznaczanie dawki sterylizacyjnej
  • Walidację procesu sterylizacji radiacyjnej.
  • Wpływ promieniowania jonizującego na materiały polimerowe
  • Rola opakowań w sterylizacji radiacyjnej
  • Zmiany wymagań prawnych w odniesieniu do wytwórców produktów leczniczych

Warunki uczestnictwa
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: m.rzepna@ichtj.waw.pl najpóźniej do dnia 10 listopada 2021 roku.

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 300 PLN (brutto). Szkolenie zostanie zorganizowane w formule on-line na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia. Wpłaty przyjmowane są na konto Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 52 1140 2004 0000 39023365 4623. W tytule przelewu proszę wpisać „Szkoła Sterylizacji 2021 – imię i nazwisko uczestnika”. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: m.rzepna@ichtj.waw.pl .Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej) i domagać się pełnego zwrotu kosztów nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Komitet Organizacyjny:
dr inż. Zbigniew Zimek
dr inż. Andrzej Rafalski
mgr inż. Magdalena Rzepna
dr inż. Wojciech Głuszewski
dr Rafał Kocia

Adres do korespondencji
Instytut Chemii i Techniki Jądrowe
Stacja Sterylizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycznych i Przeszczepów
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa (z dopiskiem: Szkoła Sterylizacji-2021)
Tel.: (22) 504 13 38
Fax: (22) 504 13 13
E-mail: m.rzepna@ichtj.waw.pl
r.kocia@ichtj.waw.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie zostało zakończone.