XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Jeszcze do 25 stycznia można wysyłać zgłoszenia w konkursie „Student-Wynalazca”, którego celem jest promowanie innowacyjności w środowisku akademickim. Zwycięzcy zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024. Inicjatywę od 2010 r. organizuje Politechnika Świętokrzyska. Konkurs „Student-Wynalazca” otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Grafika - na kolorowym tle sylwetki ludzi z książkami, żarówka i napis XIV edycja ogólnopolskiego konkursu student-wynalazca.

Zgłoszenia konkursowe

Inicjatywa jest skierowana do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nabór trwa do 25 stycznia 2024 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe

Założenia konkursu „Student-Wynalazca”

Najważniejsze cele konkursu:

  • zwiększenie udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach,
  • kształtowanie twórczych postaw studentów,
  • zachęcanie młodych badaczy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej lub działalności swoich pracodawców,
  • upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej,
  • zwiększanie zainteresowania legalnym korzystaniem z cudzej twórczości.

Pięciu laureatów nagród głównych zaprezentuje swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu Laureatów w Genewie.

Zachęcamy do udziału w konkursie. 

 

Źródło: XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.