Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoj  serdecznie zaprasza do udziału w Akademii Managera  Programu Ramowego Horyzont Europa (HE)

 

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  serdecznie zaprasza do udziału w Akademii Managera  Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), która jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów. Rozpoczynamy już 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022 r. Spotykamy się w każdą środę przez 12 tygodni, aby poznać cały cykl życia projektu w programie ramowym Horyzont Europa.

Moduły – spotkania cyklu głównego

W ramach 12 modułów poprowadzimy Państwa „krok po kroku” przez program HE według koncepcji „od pomysłu na projektu”, tzn.: rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Zapoznamy Państwa również z procesem raportowania, rozliczania kosztów, a także ze spotkaniami przeglądowymi oraz audytami.

Spotkania towarzyszące

Ponadto w ramach spotkań towarzyszących, które będą odbywały się w wybrane czwartki przedstawimy Państwu dobre praktyki beneficjentów, które z pewnością będą dla Państwa niezwykle przydatne podczas przygotowania wniosków czy realizacji projektów.

Zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE. W celu pozyskania zaświadczenia obowiązkowy jest udział w min. 10 spotkaniach głównego cyklu (tzw. modułów organizowanych w każdą środę)  i pozytywne zaliczenie testów z wiedzy po każdym module. Udział w spotkaniach towarzyszących, organizowanych we czwartki, jest fakultatywny i nie jest brany pod uwagę do wystawienia zaświadczenia.

Terminy i godzina rozpoczęcia

Akademię Managera Horyzontu Europa  będziemy realizować przez 12 tygodni. Rozpoczynamy 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022. Spotkania głównego cyklu – moduły będą się zawsze odbywały w środy, a spotkania towarzyszące w wybrane czwartki. Rozpoczynamy zawsze o godz. 10:00. W zależności od zakresu tematycznego spotkania potrwają od 1,5 do 2,5 h.

Cały cykl odbędzie się w formule online.

Rejestracja

Obowiązuje jednolita rejestracja na cały cykl wraz ze spotkaniami towarzyszącymi.

Rejestracja zostanie otwarta 1 września 2022.

Harmonogram Akademii Managera

Termin Moduły Spotkania towarzyszące
21 września 2022
(środa)
Wprowadzenie do Horyzontu Europa (HE) x
22 września 2022
(czwartek)
x Rodzaje podmiotów, które mogą brać udział w projektach HE
28 września 2022
(środa)
Od czego rozpocząć przygodę z HE?

Co, gdzie i jak wyszukiwać?

 

x

29 września 2022
(czwartek)
x Skuteczne wyszukiwanie konkursów dla organizacji oraz właściwa interpretacja i analiza dokumentacji
5 października 2022
(środa)
Partner czy koordynator? Jak skutecznie poszukiwać partnerów? Jak stworzyć konsorcjum? x
6 października 2022
(czwartek)
x Rola koordynatora i partnera. Metody poszukiwania partnerów
12 października 2022
(środa)
Wniosek projektowy część administracyjna – A x
19 października 2022
(środa)
Wniosek projektowy część – A i B

Przygotowanie budżetu oraz zestawień kosztów

x
20 października 2022
(czwartek)
x Jak prawidłowo przygotować budżet  – podejście praktyczne
26 października 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Doskonałość (Excellence)*

x
27 października 2022
(czwartek)
x Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w pakiecie wideningowym
2 listopada 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Oddziaływanie (Impact)*

x
3 listopada 2022
(czwartek)
x Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w filarze III (EIC)
9 listopada 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Jakość i efektywność realizacji (Quality and efficiency of the implementation)*

x
10 listopada 2022
(czwartek)
x Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w filarze I (ERC)
16 listopada 2022
(środa)
Proces oceny wniosków projektowych x
17 listopada 2022
(czwartek)
x Doświadczenia i dobre praktyki z procesu oceny wniosków z perspektywy eksperta oceniającego i obserwatora
23 listopada 2022
(środa)
Proces podpisywania umowy grantowej. Umowa konsorcjum x
30 listopada 2022
(środa)
Wynagrodzenia w programie Horyzont Europa x
7 grudnia 2022
(środa)
Realizacja projektu, raporty i audyty w programie Horyzont Europa x
8 grudnia 2022
(czwartek)
x Biuro zarządzania projektami oraz specyfika zarządzania projektem w programach ramowych

.

*Wniosek projektowy na przykładzie projektów konsorcjalnych powszechnie występujących w II filarze/klastry

Udział w Akademii Managera jest nieodpłatny! 

Zaplanuj już dziś swój kalendarz szkoleń na jesień 2022 i weź udział w Akademii Managera HE.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie zostało zakończone.