Jesienny ‘Tydzień z Klastrami’ w Horyzoncie Europa

Już w październiku zapraszamy na jesienną edycję wydarzenia „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.
Aplikacje do pierwszych konkursów Horyzontu Europa już za nami. Zbliżają się terminy składania wniosków do kolejnych konkursów z roku 2021. Wkrótce nastąpi też otwarcie konkursów na rok 2022.

W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro, przy czym projekty – co do zasady – będą realizowane w konsorcjach międzynarodowych. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów.

Na tę część programu Horyzont Europa jest przeznaczona ponad połowa łącznego budżetu, czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

Zagadnienia konkursowe zostały zgrupowane w sześciu klastrach (obszarach tematycznych).

Nasze wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów, jak również zasad składania wniosków – zarówno tych formalnych, jak i rad praktycznych. Podzielą się nimi doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski, jak również eksperci zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów.

Cykl spotkań odbędzie się w formule online w dniach 18 – 22 października 2021 r.

Startujemy codziennie o godzinie 10:00.

Poniedziałek ,18 października 2021
Klaster 1 – Zdrowie [Rejestracja] Wtorek, 19 października 2021
Klaster 2 – Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa  [Rejestracja wspólna na oba wydarzenia] Środa, 20 października 2021
Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko [Rejestracja] Czwartek, 21 października 2021
Klaster 5 – Klimat, energia, mobilność [Rejestracja] Piątek, 22 października 2021
Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń k

Wydarzenie zostało zakończone.