Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

„Etyka w nauce wobec wyzwań sztucznej inteligencji”. Spotkanie on-line

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI) oraz Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Research in Excellence WPiA UG  zapraszają społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie on-line pt. „Etyka w nauce wobec wyzwań sztucznej inteligencji”.

Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2023 r. Start o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w pracy badawczej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.

Program:

  1. Przywitanie: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Wojciech Zalewski,prof. UG, pełnomocnik Rektora ds. Transformacji Cyfrowej dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG,
  2. Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji i jego skutki technologiczne, społeczne, prawne oraz etyczne – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG),
  3. Jak wykorzystać ChatGPT+ w pisaniu publikacji naukowych? – dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (Wydział Ekonomiczny UG),
  4. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w naukach eksperymentalnych na przykładzie chemii – dr Alicja Mikołajczyk (Wydział Chemii UG),
  5. Sztuczna inteligencja a nauki filologiczne: nowe narzędzie czy kres humanistyki? – dr Maria Fengler (Wydział Filologiczny UG),
  6. Dyskusja.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkwMjIwMWEtYjc5MS00YjVkLWExNjQtMmIyNzMyMGNmMzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG

Wydarzenie zostało zakończone.