Engineering Sciences and Business 2021

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. w Białymstoku zapraszają do udziału w konferencji w ramach współpracy nauk inżynieryjnych i biznesu ,,Engineering Sciences

Wydarzenie zostało zakończone.