Masz problem technologiczny lub poszukujesz innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu?

W Łukasiewiczu, w ciągu 15 dni roboczych, bezpłatnie dostarczymy Ci pomysły odpowiadające na Twoje potrzeby, a także zarekomendujemy zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R.

Ponadto, w ramach Wyzwań Łukasiewicza istnieje możliwość zidentyfikowania potencjalnego źródła dofinansowania badań ze źródeł krajowych i zagranicznych. Eksperci Łukasiewicza wesprą także przygotowanie wniosków w zidentyfikowanych konkursach.

Wyzwania Łukasiewicza to również najprostsza forma zlecenia usługi (np. zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami) lub zapytania o dostępność produktu we wszystkich 32 Instytutach Łukasiewicza jednocześnie.

Wyzwania Łukasiewicza

lukasiewicz

to innowacyjna formuła pracy Łukasiewicza z naszymi partnerami biznesowymi. Pomysł jest banalnie prosty. Przedsiębiorca zgłasza nam potrzebę wsparcia swojego biznesu / rozwiązania problemu technologicznego / znalezienia innowacji. Po doprecyzowaniu z Przedsiębiorcą wszystkich szczegółów, potrzebę tę ogłaszamy w Intranecie Łukasiewicza jako Wyzwanie. Publikacja Wyzwań ma miejsce w każdy piątek ok. godz. 12:00, a każde Wyzwanie zyskuje swojego Gospodarza (opiekuna Wyzwania, który jest pracownikiem jednego z 32 Instytutów Łukasiewicza).

Następnie zapraszamy wszystkich pracowników Łukasiewicza do zgłaszania pomysłów na rozwiązanie zapotrzebowania Przedsiębiorcy w ramach rzuconego Wyzwania. Zgłoszone pomysły są omawiane na Panelu Projektowym Wewnętrznym (PPW), w którym uczestniczą autorzy pomysłów oraz eksperci Łukasiewicza – m.in. przedstawiciele Grup Badawczych Łukasiewicza (GBŁ – więcej o GBŁ przeczytasz TUTAJ. Na PPW bardzo często dochodzi do konsolidacji komplementarnych propozycji projektów, w wyniku których – w oparciu również o sugestie uczestników PPW – powstaje kompleksowa oferta dla Przedsiębiorcy.

Po PPW Gospodarz Wyzwania (GW) wysyła ofertę do Przedsiębiorcy i ustala z nim termin tzw. Panelu Projektowego Zewnętrznego (PPZ) – preferencyjnie jest to środa.

Na PPZ, po wysłuchaniu prezentacji, Przedsiębiorca jest zobowiązany do podjęcia decyzji, czy jest zainteresowany wcieleniem w życie przedstawionych rozwiązań i podjęciem współpracy z Łukasiewiczem.

Ww. proces obrazuje poniższy schemat współpracy Przedsiębiorcy z Łukasiewiczem w ramach systemu Wyzwań Łukasiewicza.

Zapraszamy też do obejrzenia filmu jak działamy w ramach systemu Wyzwań