Współpraca nauki z biznesem – spotkanie z przedstawicielami Północnej Izby Gospodarczej

Szef MNiSW rozmawiał z przedstawicielami Północnej Izby Gospodarczej na temat współpracy nauki z biznesem. W spotkaniu wzięli udział także laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Kół Studenckich „Przyszłość jest Zielona”.

Współpraca nauki z biznesem

W spotkaniu z szefem resortu nauki uczestniczyli rektorzy zachodniopomorskich uczelni, przedsiębiorcy, osoby reprezentujące otoczenie społeczno-gospodarcze oraz studenci.

– Połączenie nauki z biznesem jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich. Chciałbym zadeklarować, że jesteśmy otwarci na dyskusję i pomysły, na to, co państwo proponują – mówił szef MNiSW podczas spotkania.

Minister zaznaczył jednocześnie, że jednym z kluczowych działań jest zatrzymanie wyjazdów młodych ludzi za granicę i stworzenie im warunków do rozwoju zawodowego w Polsce. – Będziemy dążyć do wysokiej jakości kształcenia, zatrzymując absolwentów w naszym regionie, aby zapewnić biznesowi odpowiednio wykształconą kadrę. Analizujemy powody ich wyjazdów i wspólnie z władzami samorządowymi oraz administracją państwową szukamy rozwiązania tego problemu – podkreślił.

Wyróżnienia dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Kół Studenckich „Przyszłość jest Zielona”

Podczas spotkania wyróżnienia odebrali laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Kół Studenckich „Przyszłość jest Zielona”. W ramach inicjatyw studenci przygotowywali eseje dotyczące następujących obszarów badawczych: transport, zielona, energia, smar city, innowacje i nowe technologie w ekologii i ochronie środowiska oraz neutralność klimatyczna.

I miejsce zajął projekt Studenckiego Koła Ligii Morskiej i Rzecznej z Politechniki Morskiej w Szczecinie „Ochrona środowiska w transporcie”. Kolejne nagrodzone prace przygotowali studenci ze Studenckiego Koła Naukowego „Ekobiznes” z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Ocena wybranych mechanizmów wsparcia OZE w Polsce” oraz z Koła Naukowego Eletroautomatyki z Politechniki Morskiej w Szczecinie „Zielona przyszłość dla Regionu Pomorza Zachodniego”.

 

Źródło: Współpraca nauki z biznesem – spotkanie z przedstawicielami Północnej Izby Gospodarczej – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)