Wirtualne Laboratoria Przyszłości – badanie stanu infrastruktury informatycznej w szkołach ponadpodstawowych

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Przed nami kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły – Wirtualne Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa, która zapewni szkołom m.in. dostęp do najnowocześniejszego, profesjonalnego oprogramowania oraz dużych mocy obliczeniowych. Aby projekt jak najlepiej odpowiadał potrzebom uczniów i nauczycieli, zachęcamy dyrektorów do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu infrastruktury informatycznej.

Ankietę dotycząca stanu infrastruktury informatycznej w szkołach ponadpodstawowych przygotował Instytut Badań Edukacyjnych. Znalazły się w niej m.in. pytania o rodzaj dostępu do internetu, przepustowość łącza internetowego czy liczbę komputerów. W badaniu pojawiają się ponadto kwestie związane z zainstalowanymi systemami operacyjnymi i programami naukowo-technicznymi. Eksperci pytają także o doświadczenia pracowników szkoły z pracą w chmurze obliczeniowej.

Dzięki pozyskanym informacjom zaplanujemy działania, które pozwolą wprowadzić do szkół naukę obsługi oprogramowania naukowo-technicznego oraz udostępniać placówkom komputery o dużej mocy obliczeniowej w chmurze, umożliwiające wydajną i komfortową naukę.

Ankieta jest związana z wdrażaniem projektu Wirtualne Laboratoria Przyszłości i potrwa do 25 sierpnia 2023 roku. Aby sprawnie i szybko ją wypełnić, warto wcześniej przygotować potrzebne informacje. Można je znaleźć we wstępie do ankiety.

Dodatkowe informacje na temat Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości można uzyskać mailowo (pomoc.edukacja.gov@ibe.edu.pl) lub telefonicznie (+48 22 120 24 30).

Źródło: Wirtualne Laboratoria Przyszłości – badanie stanu infrastruktury informatycznej w szkołach ponadpodstawowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)