W Lyonie odbyło się wręczenie certyfikatu BSIS przyznanego SGH przed rokiem

Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle

12 czerwca prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, odebrał w Lyonie, podczas dorocznej konferencji EFMD Global, przyznany SGH w lipcu ub. r. certyfikat BSIS. Certyfikat wręczył przedstawicielowi naszej uczelni dyrektor zarządzający EFMD Global Eric Cornuel. W ceremonii wziął też udział nowy dyrektor BSIS François Bonvalet.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyskała certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT), który potwierdza wpływ SGH na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz rolę w budowaniu społecznej odpowiedzialności uczelni 14 lipca 2022 r.

BSIS IMPACT to certyfikat wydawany przez EFMD – założoną w 1972 roku, globalną organizację non-profit, zajmującą się rozwojem edukacji menedżerskiej. European Foundation for Management Development (EMFD) jest rozpoznawana na całym świecie jako jednostka akredytująca szkoły biznesu i ich programy.

Poprzez certyfikację BSIS IMPACT fundacja EFMD dokonuje oceny wpływu instytucji na otoczenie, który definiuje jako oddziaływanie finansowe, edukacyjne, dla rozwoju biznesu, intelektualne, dla rozwoju ekosystemu, społeczne i wizerunkowe.

Więcej na ten temat w artykule Magdaleny Święcickiej.

„Atest BSIS posiada jak dotąd niewielka grupa ponad 60 wiodących szkół biznesu na świecie. SGH jest  pionierem w zakresie społecznego zaangażowania, które nabiera coraz większego znaczenia w działalności uczelni na całym świecie” – powiedział prorektor ds. współpracy z zagranicą Jacek Prokop.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć SGH w kończącym się roku akademickim należy uznać uzyskanie akredytacji EQUIS (European Quality Improvement System), stanowiącej prestiżowy i kompleksowy system akredytacji instytucjonalnej dla szkół biznesu i zarządzania. EQUIS stanowi miernik jakości w dziesięciu obszarach działalności uczelni: w sferze zarządzania, programów nauczania, studentów, kadry uniwersyteckiej, badań, umiędzynarodowienia, etyki, społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania w działalność praktyczną.

Pod koniec września 2021 r. SGH otrzymała prestiżową akredytację EQUIS, również przyznawaną przez EFMD. Oficjalna ceremonia wręczenia akredytacji EQUIS odbyła się 9 czerwca 2022 r. w Pradze. Nasza uczelnia aktywnie uczestniczy obecnie w procedurze akredytacyjnej stowarzyszenia AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), zrzeszającego uczelnie ekonomiczne i biznesowe. Wraz z certyfikatem AMBA, który SGH uzyskała już wcześniej, EQUIS i AACSB składają się na tzw. potrójną koronę akredytacyjną. Tylko niewielka grupa uczelni biznesowym może poszczycić się jej posiadaniem.

Źródło: W Lyonie odbyło się wręczenie certyfikatu BSIS przyznanego SGH przed rokiem | Gazeta SGH