W instytutach zgromadziliśmy unikatową wiedzę – Janusz Igras

Jak z punktu widzenia Państwa Instytutu przebiega obecnie współpraca z biznesem? Co należałoby w niej poprawić, a co jest z korzyścią zarówno dla Instytutu, jak i podmiotów, które z nim współpracują?

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych od wielu lat buduje relacje z partnerami biznesowymi i odbiorcami oferowanych usług, technologii i produktów. Specyfika organizacji i działania Łukasiewicz – INS polega przede wszystkim na ścisłych związkach z przemysłem – monitoringu bieżących i przyszłych potrzeb badawczych i horyzontalnej dywersyfikacji badań naukowych i własnej produkcji dla zapewnienia kompleksowego wsparcia badawczego i technicznego dla kluczowych gałęzi gospodarki, m.in. przemysłu nawozowego, w tym procesów produkcji amoniaku, wodoru, gazów syntezowych, kwasu azotowego, nawozów oraz przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego. Łukasiewicz – INS jest głównym partnerem w Polsce dla strategicznych gałęzi przemysłu nawozowego, m.in. Grupy Azoty, Grupy Orlen, ANWIL-u i wielu innych.

Czytaj więcej…