Uniwersytet Zielonogórski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podpisały list intencyjny.

Podczas dzisiejszego  (24 bm.) posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, które odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy uczelnią a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, a RDOS reprezentował dyrektor Józef Kruczkowski.

Cieszę się, że nasza współpraca się rozwija – powiedział dyrektor J. Kruczkowski po podpisaniu porozumienia. – Liczę na to, że część absolwentów Uniwersytetu trafi do nas po zakończeniu studiów. Ponieważ nie każdą wiedzę student może posiąść podczas zajęć na uczelni  myślę, że bezpośredni kontakt podczas praktyki czy stażu z dokumentacją składaną przez przedsiębiorców, a następnie z procedurą podejmowania decyzji prowadzoną w RDOS, dotyczącą zarówno ochrony przyrody, jak i w zakresie oceny oddziaływania na środowisko spowoduje, że część tych osób zostanie u nas w pracy. Dziękuję panu rektorowi za wzmocnienie naszej współpracy dzięki podpisaniu tego listu. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się zrobić więcej. 

Czytaj więcej…