Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach partnerem w projekcie finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Ekonomicznego w Ktowicach, biały napis na granatowym tle, po lewej stronie logo Uniwersytetu w Ekonomicznego w Ktowicach z napisem dookoła napis Universitas Bialostocensis 1997

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest partnerem w projekcie: “SME Joint Ventures in V4 countries to strengthen SMEs through supporting innovation in education” (22220800) finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt jest realizowany przez: dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmalę, prof. UE, dr hab. Katarzynę Bratnicką-Myśliwiec, prof. UE, dr hab. Dominikę Bochańczyk-Kupkę, prof. UE oraz dr hab. Joannę Błach, prof. UE.

Liderem projektu jest Budapest Business School (Węgry). Pozostałe uczelnie wchodzące w skład konsorcjum badawczego to: School of Business UCT Prague (Czechy), János Selye University (Słowacja) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Głównym celem projektu jest rozwój edukacji na temat małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) poprzez wzmacnianie umiejętności i kompetencji studentów do uruchamiania startupów w regionach V4, stymulowanie współpracy transgranicznej w zakresie przedsiębiorczości w regionie V4, a także budowanie nowych sieci biznesowych dla MŚP, start-upów i instytucji badawczych w V4 i poza nią. Efektem będzie stworzenie innowacyjnego i interaktywnego kursu dedykowanego studentom, który umożliwi im zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania nowych transgranicznych przedsięwzięć lub wspólnego tworzenia projektów w środowisku biznesowym krajów zrzeszonych w V4.

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach partnerem w projekcie finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)