Powstaną trzy Centra Doskonałości AI

Ruszył nabór wniosków w konkursie na Centra Doskonałości AI wspierające rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum … Read More

Startupy – ryzyko warte inwestycji

W USA takie spółki, jak Apple, Microsoft czy Amazon, przegoniły już pod względem przychodów i zysku tradycyjne spółki z sektora paliwowego czy motoryzacyjnego. W Polsce spółki jak … Read More

Nauka dla społeczeństwa. Granty.

Do 2 mln zł na projekty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech … Read More

Cyfrowe priorytety NCBR

Coraz częściej jestem pytany, w jaki sposób Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspiera cyfrową transformację w naszym kraju. Najkrótsza odpowiedź brzmi: ze wszystkich … Read More