Szef MNiSW w Katowicach: Europejskie Miasto Nauki 2024 to gigantyczne przedsięwzięcie

Minister Nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z rektorami uczelni, które tworzą Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki. Tematem rozmów były m.in. działania i przedsięwzięcia organizowane w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Podczas spotkania podpisano list intencyjny między Centrum Łukasiewicz a uczelniami tworzącymi Konsorcjum Miasto Nauki dotyczący ustanowienia „Programu naukowego dla Śląska”.

Europejskie Miasto Nauki 2024 Katowice

Stolica województwa śląskiego jest pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które może poszczycić się tym wyjątkowym wyróżnieniem. Tytuł umożliwia m.in. zwiększenie zainteresowania regionem wśród przedstawicieli biznesu i mediów z całego świata, pozyskanie środków na cele badawcze, podniesienie jakości kształcenia czy wzmocnienie współpracy śląskich szkół wyższych z nauką światową.

Na znaczenie tego przedsięwzięcia dla rozwoju polskiej nauki zwracał uwagę minister Dariusz Wieczorek. – Europejskie Miasto Nauki 2024 Katowice to gigantyczne przedsięwzięcie. Chcę państwa zapewnić o pełnym wsparciu MNiSW dla realizowanych działań – mówił szef resortu nauki podczas konferencji prasowej. Podkreślał, że jest to szansa na umiędzynarodowienie działań polskich naukowców i popularyzację ich dokonań. – Musimy być dumni z dokonań polskiej nauki. Trzeba przedstawiać i chwalić się osiągnięciami naszych naukowców na arenie międzynarodowej – zaznaczył.

Szef resortu nauki dodał jednocześnie, że wspieranie polskiej nauki na różnych płaszczyznach to jeden z priorytetów obecnego rządu. – Nowy rząd koncentruje się na badaniach i rozwoju, dążąc do zbliżenia poziomu finansowania do standardów europejskich. Realizacja tego celu wymagać będzie ścisłej współpracy z samorządami, środowiskiem akademickim oraz wprowadzenia zmian w obowiązujących ustawach. Będziemy aktywnie promować Europejskie Miasto Nauki Katowice nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie – podsumował.

„Program naukowy dla Śląska”

Podczas briefingu podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia „Programu naukowego dla Śląska”. Sygnatariuszami listu są: Centrum Łukasiewicz oraz uczelnie Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Program zakłada wzmocnienie współpracy pomiędzy śląskimi uczelniami. Jego celem jest wsparcie podmiotów szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej przez ustanowienie ram i mechanizmów dla jeszcze lepszego i efektywniejszego finansowania prowadzonych przez nie badań naukowych oraz rozwojowych. Program będzie w szczególności poświęcony problemom transformacji regionu Śląska i realizowany przy wsparciu Centrum Łukasiewicz.

Wideo