SoftBlue wypracowała w 2020 r. 3,14 mln zł zysku netto

SBE (SOFTBLUE), notowana na NewConnect spółka działająca na rynku IT i komercjalizująca badania naukowe, w 2020 r. wypracowała ponad 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. W raportowanym okresie zysk netto ze sprzedaży spółki wyniósł ponad 3,1 mln zł, co dało kilkukrotny wzrost wartości r/r. Na wypracowane wyniki wpłynęło m.in. sfinalizowanie kilku kontraktów SoftBlue na realizację projektów z sektora IoT. W minionym roku SoftBlue zdywersyfikowało swoją działalność o obszar telekomunikacji, łącząc siły z easyCALL. Aktualnie spółka koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Czytaj więcej…