Siła POIR: polscy przedsiębiorcy na szlaku sukcesu!

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) stał się kluczową tarczą wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, począwszy od etapu kreatywnego pomysłu, poprzez intensywne badania i rozwój, aż do odważnego wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek. Nabory prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nie tylko zapewniały finansowe wsparcie w realizacji projektów, ale także skutecznie pobudziły innowacje oraz inwestycje w badania i rozwój w firmach, co bezpośrednio przełożyło się na ich konkurencyjność na arenie globalnej. Wiele przedsiębiorstw odniosło znaczące sukcesy dzięki programowi, co świadczy o jego efektywności.

Dynamiczny rozwój technologiczny

Wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych może pochwalić się firma Teamsoft, która opracowała innowacyjny system kontroli inwestycji budowlanej z wykorzystaniem dronów. Udział w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach POIR i otrzymane wsparcie pozwoliły opracować prototyp systemu z poprawionymi właściwościami użytkowymi i funkcjonalnymi. Nowe podejście do konstrukcji systemu, obejmującego założenia algorytmów poprzez wybór i ocenę błędów – na podstawie badania zachowań drona w trakcie przelotu, opracowanie systemu sterowania i stabilizacji jego lotu oraz opracowanie algorytmów umożliwiających fuzję obrazów z kamery HD oraz kamery termowizyjnej – umożliwiło uzyskanie końcowego produktu o wysokich walorach użytkowych.

Wsparcie dla B+R

Ciekawe rozwiązanie, dzięki konkursowi „Bony na innowacje dla MŚP” z Programu Inteligentny Rozwój, opracowała firma GAC SYSTEMS sp z o.o., która podjęła się stworzenia rurki gardłowej. Wykorzystuje się ją do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławień. To szansa na ratowanie zdrowia i życia dzieci do lat 3. Innowacyjna rurka ma odessać ciało obce, które tkwi w tchawicy, blokując dopływ powietrza do płuc. Projekt obejmował opracowanie nowego produktu przez jednostkę naukową (na podstawie pomysłu i wszelkich niezbędnych informacji przedstawionych przez GAC SYSTEMS), przygotowanie modelu 3D, a w dalszej fazie stworzenie formy do produkcji gotowego wyrobu oraz wyprodukowanie wstępnej partii wyrobu do testów. Produkt jest innowacją na skalę międzynarodową – na rynku brakowało dotąd podobnych rozwiązań.

Konkurencyjność na rynkach międzynarodowych

Dzięki wsparciu z POIR w ramach konkursu „Go to Brand”, projekty takie jak „Rozwój eksportu CP Yachts – promocja jachtów i łodzi rekreacyjnych za granicą”  pozwalają firmom skuteczniej realizować cele eksportowe i promocyjne, wzmacniając ich pozycję na rynku międzynarodowym. Projekt miał na celu poszerzenie obecności firmy na rynkach zagranicznych poprzez aktywną promocję na międzynarodowych targach branżowych w Niemczech, Włoszech, Francji i Norwegii.

KP LABS – firma, która łączy naukę z biznesem w obszarze nowych technologii kosmicznych. Aspiracją założycieli jest przyspieszanie podboju kosmosu poprzez tworzenie autonomicznych systemów do obsługi robotów oraz rozwoju technik z dziedziny Obserwacji Ziemi (ang. Earth Observation – EO). Stworzone przez programistów narzędzie DeepFlow jest rozwiązaniem, które pozwala na automatyczną analizę bardzo dużych zbiorów danych, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zdjęć satelitarnych. Oprogramowanie pozwala odkrywać powtarzalne wzorce na tysiącach obrazów i stosuje mechanizmy ich korekcji. Technologia ma potencjał biznesowy znacznie wykraczający poza granice kraju, dlatego firma zwróciła się z wnioskiem o wsparcie promocji oprogramowania na rynkach zagranicznych w ramach „Go to Brand”.

Dokapitalizowanie

POIR wspierał także firmy w dostosowaniu do zmieniających się warunków biznesowych poprzez dokapitalizowanie firm wchodzących na giełdę dzięki konkursowi „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”.

Przykładem jest wrocławska spółka XTPL, która pozyskała wsparcie w ramach POIR na przygotowanie się do debiutu na rynku NewConnect. Firma specjalizuje się w innowacyjnej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów, wykorzystującej specjalną głowicę i nanotusze. Chroniona międzynarodowym patentem, technologia ta znajduje zastosowanie w produkcji zaawansowanych komponentów do monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy.

Realizacja projektu obejmowała zakup niezbędnych usług doradczych do opracowania dokumentacji wymaganej do emisji nowej serii akcji i debiutu na NewConnect.

Innowacyjność i nowoczesność

POIR był znaczącym wsparciem dla firm, które dążyły do wprowadzenia innowacyjnych procesów, w tym przemysłu 4.0. Zachęcanie przedsiębiorców do wykorzystania technologii cyfrowych, automatyzacji i rozwiązań opartych na wzornictwie było jednym z kluczowych elementów.

Dofinansowanie z konkursu „Design dla przedsiębiorców” otrzymały takie firmy jak METBOX KURPAS SP. J czy RC Design, umożliwiając rozwój innowacyjnych produktów.

METBOX KURPAS to nowatorska produkcja przyczepy dla psów z unikalnym aneksem sypialnym, przeznaczona dla trenerów i profesjonalistów spędzających dużo czasu podróżując z psami. Firma skorzystała z usług doradczych zewnętrznej firmy, by przeprowadzić audyt, stworzyć strategię działań i opracować projekt przyczepy wraz z dokumentacją.

Wiele firm wciąż opracowuje nowe identyfikacje, czego dowodem są projekty dofinansowane z budżetu Funduszy Europejskich. Spółka RC Design otrzymała dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój na opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej gamy mebli katalogowych, inspirowanych elementami otaczającego świata, takimi jak: fale oceanu, melodia, motoryzacja czy jachty. Pozyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie audytu firmy, analizy otoczenia rynkowego oraz całego procesu projektowego. Dzięki tym działaniom powstały meble, które charakteryzują się unikalnym designem, dopasowanym zarówno do użytku domowego (kuchnie, sypianie, łazienki), jak i publicznego (hotele, biura, centra konferencyjne, restauracje). Wykonywane są z najwyższej jakości materiałów oraz posiadają zintegrowane rozwiązania elektroniczne.

To jedne z wielu inspirujących przykładów osiągnięć polskich firm, które dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przekształciły wizję w sukces biznesowy. Pozostałe przykłady znajdziesz na stronie PARP.

FENG – następca POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój był drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. W ramach naborów prowadzonych w PARP podpisano ponad 9,5 tys. umów na kwotę ponad 7 mld zł. Najważniejszym jego założeniem było dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz dofinansowanie wdrożenia ich wyników na rynek. Przedsiębiorstwa, które mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach POIR, to mikro, małe i średnie firmy, prowadzące projekty związane z obszarami określonymi jako najbardziej perspektywiczne branże lub specjalizacje.

Następcą Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Do głównych celów programu można zaliczyć: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. FENG jest skierowany do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. Na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Łączny budżet programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wynosi 7,9 mld euro, z czego PARP rozdysponuje 2,82 mld euro. Agencja skupia się na realizacji dwóch kluczowych priorytetów programu: wspieraniu przedsiębiorców oraz tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. Kolejne nabory w ramach FENG zostaną uruchomione w 2024 roku.

Aktualne informacje na temat naborów w ramach FENG można znaleźć na stronie https://feng.parp.gov.pl/.

 

Źródło: Siła POIR: polscy przedsiębiorcy na szlaku sukcesu! – PARP – Centrum Rozwoju MŚP