Rzecznik MŚP zawarł porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

14 listopada 2019 r. Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oficjalnie rozpoczął współpracę z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. List intencyjny w tej sprawie podpisał Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców mec. Jacek Cieplak i J.M. Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. W spotkaniu uczestniczyli także p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Ekonomii dr Ewelina Żelasko-Makowska i dr Marek Woch, Radca Rzecznika w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP to niezależny organ państwa zajmujący się ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Celem działania Rzecznika jest m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP. Ważnym aspektem działalności Rzecznika MŚP jest także działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. Proces realizacji przywołanych celów wiąże się ze stosowaniem prawa powszechnie obowiązującego, tak krajowego jak i międzynarodowego. Badania prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Ekonomii UJD m.in. w zakresie prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego, administracyjnego czy prawa pracy mogą być niezwykle przydatne w realizacji misji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Celem aktywnej współpracy jest identyfikacja wzbudzających wątpliwości zagadnień prawnych, jakie w swojej działalności napotyka Biuro Rzecznika MŚP, przeprowadzeniu przez Uniwersytet w tym zakresie badań naukowych i zapoznaniu Rzecznika z ich wynikami. Wyniki tych badań, których efektem jest wskazywanie konkretnych rozwiązań prawnych, będą mogły zostać przez Rzecznika MŚP wykorzystane w prowadzonej działalności.
Rzecznik MŚP to stosunkowo nowa instytucja, jednak jej aktywność jest niezwykle istotna z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębiorców. Jesteśmy dumni, że działalność naukowa naszych pracowników została pozytywnie oceniona przez Biuro Rzecznika MŚP i zaowocowała podjęciem oficjalnej współpracy. Mamy nadzieję, że wyniki tej współpracy przyczynią się do poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

2019.11.14 List Intencyjny z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie