Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

W dniu 23 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostało dodane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Niniejsze rozporządzenie tworzy krajowe podstawy prawne do udzielania pomocy na usługi doradcze oraz pomocy na udział w targach dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Celem regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez pomoc MŚP pragnącym skorzystać z usług doradczych w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć lub zaangażować się w promocję swojej firmy poprzez udział w targach lub wystawach w celu zaprezentowania swoich produktów lub usług w kraju lub na arenie międzynarodowej. MŚP w znaczącym stopniu przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, co wpływa korzystnie na rozwój kraju. Jednocześnie MŚP są narażone na występowanie typowych problemów związanych z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej na rynku, takich jak trudności z uzyskaniem kapitału lub pożyczek, ograniczony dostęp do informacji dotyczących nowych technologii i potencjalnych rynków.

W chwili obecnej trwają konsutlacje do projektu:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369757