Rozpoczęcie współpracy z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  Rozpoczęcie współpracy z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  Rozpoczęcie współpracy z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  W dniu 12 stycznia br. w Rektoracie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To dla naszej Uczelni bardzo istotna współpraca, łącząca działania w zakresie kształcenia studentów, ale także wspólne projekty naukowe.

   

  W wydarzeniu ze strony gospodarzy udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Iga Rudawska, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US, dr hab. Małgorzata Porada – Rochoń, prof. US, Zastępca Dyrektora ds. kształcenia, dr hab. Jacek Buko, prof. US, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju na Wydziale Ekonomii, Finansów US, a ze strony gości: dr Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

   

  08-Umowa-z-Rzecznikiem-CB9A7928-1-1-1200x800

   

  Uniwersytet Szczeciński i Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wychodzą z inicjatywą współpracy, której celem będzie lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy.

   

  Bardzo cieszę się z rozpoczętej dziś współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W naszej Uczelni pracuje wielu badaczy, szczególnie w Instytucie Ekonomii i Finansów, ale nie tylko, którzy zajmują się różnymi aspektami małych i średnich przedsiębiorstw. Ich wiedza i umiejętności mogą być bardzo przydatne we wspólnych działaniach podejmowanych wraz z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, jak np. kursy czy szkolenia – stwierdził Rektor US.

  09-Umowa-z-Rzecznikiem-CB9A7934-1-1-1200x800

   

  Strony zgodnie wskazały na konieczność pogłębionej współpracy pomiędzy instytucjami środowiska edukacyjnego, której efektem będzie między innymi doskonalenie sposobu kształcenia kadr tak, aby wiedza teoretyczna przekładała się na praktyczne umiejętności jej wykorzystania, co zwiększy szanse absolwentów różnych typów szkół, w tym szkół wyższych na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z ich predyspozycjami i umiejętnościami.

   

  Ta współpraca może odbywać się na kilku poziomach. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołał Radę Przedsiębiorców, zrzeszającą ponad 400 branżowych organizacji, w której wiedza pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego będzie bardzo pomocna. Zachęcam także do współpracy w ramach Rady Naukowej, oraz innych działań na styku Biznesu i Nauki – powiedział Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  07-Umowa-z-Rzecznikiem-CB9A7899-1-1-1-1200x800

   

  Uczestnicy spotkania wyrazili wolę współpracy w zakresie udziału przedstawicieli Biura MŚP w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym oraz wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych.

   

  Uniwersytet Szczeciński staje się rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, a Biuro MŚP staje się ambasadorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Ekonomii i Finansów będzie oferować własne ekspertyzy i badania empiryczne podmiotom sektora MŚP i będzie chciał korzystać z ich wiedzy i praktyki oraz współpracować przy projektach i doktoratach wdrożeniowych – przyznała Pani Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US.

   

  14-Umowa-z-Rzecznikiem-CB9A7979-1-1-1200x800

   

  Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez UNIWIZJĘ – telewizję Uniwersytetu Szczecińskiego: