Prestiżowe nagrody dla wynalazków UG

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Zespół naukowy w składzie dr Justyna Sawicka, dr Natalia Karska, mgr inż. Agnieszka Kubiś pod kierownictwem prof. dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło z Wydziału Chemii UG opracował aż osiem nowych wynalazków, z czego dwa ubiegają się o ochronę międzynarodową oraz dwa zdobyły prestiżowe nagrody podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG. Targi to networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Wydarzenie prezentuje potencjał i dorobek myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług kierowanych do przemysłu i gospodarki.

Złoty medal za wynalazek pt. Wielofunkcyjny elastomerowy biokompozyt do regeneracji tkanki kostnej

Nagroda platynowa za wynalazek pt. Wielofunkcyjny kompozytowy materiał implantacyjny do wypełnień ubytków kostnych i regeneracji tkanki kostnej

Wynalazki są efektem realizacji projektu o akronimie GlassPoPep pt. Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej. Celem projektu GlassPoPep było opracowanie i wytworzenie wielofunkcyjnych biomateriałów kompozytowych do wypełniania ubytków kości. Połączą one właściwości bioaktywnego, antybakteryjnego szkła, biopolimerów oraz peptydów i fibryli peptydowych o działaniu pro-regeneracyjnym.

Połączenie bioaktywnego szkła, biopolimerów i składnika aktywnego biologicznie w jednym biomateriale a następnie przebadanie tak utworzonych kompozytów w ciągu niecałych czterech lat było największym wyzwaniem projektu. Otrzymane kompozyty zostały przetestowane również in vivo. Z badań tych wynika, że posiadają one doskonałe właściwości kościotwórcze – mówi prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło.

Prace projektowe realizował interdyscyplinarny zespół badawczy łączący wiedzę i doświadczenie w zakresie: projektowania i badania biomateriałów ceramicznych i kompozytowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów, a także syntezy ze szczególnym uwzględnieniem polimerów biodegradowalnych i bioresorbowalnych (Politechnika Wrocławska), projektowania, syntezy i badania strukturalnych peptydów aktywnych biologicznie i szkieletowych, opracowywania metod syntezy peptydów i metod analitycznych, syntezy i modyfikacji peptydów i ich analogów (Uniwersytet Gdański), biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, metod analitycznych, pracy z liniami komórkowymi oraz badaniami cytotoksyczności i proliferacji (Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej), a także komercjalizacji, certyfikacji i wdrażania produktów medycznych (SensDx SA).

Proces ochrony wynalazków wraz z obsługą prawną w całym projekcie GlassPoPep był koordynowany przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, które aktywnie wspiera zespoły naukowo-badawcze UG przy wdrażaniu innowacyjnych technologii na rynek.

 

Źródło: Prestiżowe nagrody dla wynalazków UG | Aktualności – Uniwersytet Gdański